Gratis juridische hulp bij letselschade door verkeersongeval

 • Maximale schadevergoeding
 • Zeer ervaren letselschadeadvocaten (LSA)
 • Reeds duizenden slachtoffers bijgestaan
 • Kosten vergoed door aansprakelijke partij
 • Landelijk werkzaam

Direct antwoord op
al uw vragen

Onze letselschadespecialist neemt vrijblijvend telefonisch contact met u op
  Onze aanpak

  U heeft letselschade en wil gebruik maken van onze dienstverlening. Hoe zal het proces verlopen?

  Meld uw letselschade!

  Meld hier direct uw letselschade

  Binnen 1 werkdag contact

  Wij nemen binnen 1 werkdag telefonisch contact op en u krijgt een letselschade advocaat te spreken.

  Uw zaak wordt opgestart

  Tot slot adviseren wij gratis en vrijblijvend over de haalbaarheid van een claim en de (on)mogelijkheden.

  Persoonlijk bezoek van een advocaat

  Is er een haalbare claim dan wordt u thuis bezocht door een letselschade advocaat.

  Letselschade na een verkeersongeval

  Zoekt u een advocaat die u na een verkeersongeval bijstaat voor het verhalen van letselschade op de tegenpartij? SDW Advocaten is u graag van dienst! Middels onze jarenlange ervaring en uitgebreide expertise over letselschade en verkeersongelukken vorderen wij de maximale schadevergoeding op de tegenpartij. Geïnteresseerd? Lees dan verder voor de mogelijkheden.

  Bij een verkeersongeval stellen de advocaten van SDW de schuldige aansprakelijk voor de door u opgelopen letselschade. Wij spannen ons tot het uiterste in om uw belang volledig te behartigen!

  Wanneer SDW Advocaten inschakelen bij letselschade?

  Letselschade kan in lichte tot ernstige mate voorkomen. De gevolgen van letselschade na een verkeersongeval verschillen dan ook per situatie. Sommige slachtoffers komen er met een schram van af, anderen lopen blijvende schade op. Denk hierbij aan een beperkte bewegingsvrijheid of het niet meer kunnen gebruiken van een bepaald lichaamsdeel. Hoe dan ook heeft u ontegenzeggelijk recht op het verhalen van de ontstane kosten op de schuldige tegenpartij. Wij van SDW Advocaten zijn gespecialiseerd in letselschade en ondersteunen u graag hierbij!

  Wat moet ik doen als ik betrokken ben bij een verkeersongeval?

  Een verkeersongeval, waarbij u mogelijk letselschade (bijvoorbeeld een whiplash) oploopt, kan erg heftig zijn. Probeer de volgende stappen te volgen wanneer u betrokken raakt bij een verkeersongeluk:

  1. Zorg dat u in veiligheid bent. Probeer de kalmte te bewaren en het overzicht te behouden;
  2. Als er sprake is van ernstige verwondingen of een dreigende situatie, bel dan 112;
  3. Probeer een ruzie of heftige discussie met de tegenpartij te voorkomen;
  4. Neem foto’s van de plek van het ongeluk en uw (letsel)schade.
  5. Wissel basisgegevens uit met de schuldige partij. Noteer ook het kenteken van de tegenpartij;
  6. Zoek naar eventuele getuigen en vraag of zij bereid zijn om een getuigenverklaring over het verkeersongeval af te leggen. Wissel ook telefoonnummers met getuigen uit.
  7. Ga ten slotte onmiddellijk naar de eerste hulp of laat uw huisarts naar uw letselschade kijken.

  Het is dus belangrijk dat u als slachtoffer van een verkeersongeval zo veel mogelijk bewijs verzamelt.  De verzekeraar bepaalt namelijk op basis van dit bewijs en het schadeformulier wie er aansprakelijk wordt gesteld voor de opgelopen letselschade. De kans op slepende discussies achteraf is kleiner als u op het moment van het verkeersongeluk zelf al zo veel mogelijk bewijs verzamelt.

  Hoe ontstaat letselschade bij een verkeersongeval?

  Wij zien dat er bij onderstaande verkeersongelukken de grootste kans op letselschade optreedt:

  • Kop-staart botsingen;
  • Aanrijding als voetganger door een auto, motor of scooter;
  • Aanrijding als fietser door een auto, motor of scooter;
  • De schuldige partij van een verkeersongeval rijdt door rood;
  • Verkeersongeval door een gevaarlijke inhaalmanoeuvre van een motor of auto;
  • Letselschade doordat u inzittende bent van een auto die betrokken is bij een verkeersongeluk;
  • U loopt letselschade op bij een eenzijdig verkeersongeval en beschikt over een schade inzittendenverzekering;
  • Verkeersongeluk door een afslaande auto of motor.

  SDW Advocaten helpt u in bovenstaande gevallen graag bij de aansprakelijkheidsprocedure en het verhalen van de hoogst mogelijke schadevergoeding. Zo behartigen wij maximaal uw belang!

  Waarom SDW Advocaten inschakelen bij letselschade na een verkeersongeval?

  • Wij spannen ons maximaal in om uw belang volledig te behartigen;
  • Jarenlange ervaring en uitgebreide expertise in letselschadevergoeding bij verkeersongelukken;
  • Gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk;
  • Heldere communicatie;
  • Daadkrachtig en slagvaardig.

  Ik wil een second opinion over mijn letselschade

  Heeft u na een verkeersongeval een rechtsbijstandsverzekeraar, letselschadebureau of letselschadejurist ingeschakeld en vindt u hun conclusies niet toereikend? Wij voorzien u graag van een second opinion! SDW Advocaten handelt uw dossier doortastend af, waardoor u met een tevreden gevoel verder kan.

  Meer over de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval

  Als u slachtoffer bent van een verkeersongeval, dan is de dader of veroorzaker van het ongeval zoals gezegd aansprakelijk voor de toegebrachte schade. De verzekeraar stelt hierbij op grond van het aangeleverde bewijs en het schadeformulier vast wie aansprakelijk is.

  Als u het slachtoffer bent dan is het dus erg belangrijk om de aansprakelijkheid van de veroorzaker van het verkeersongeval aan te tonen. Hier helpen wij u uiteraard graag bij. Zelf kunt u ook al het een en ander voorbereiden, namelijk:

  • Maak foto’s van het ongeval, de schade en eventuele verwondingen;
  • Zorg voor een correct ingevuld en ondertekend schadeformulier;
  • Verzamel getuigen;

  Des te meer bewijs u zelf al weet te verzamelen op de plek van het verkeersongeval, des te kleiner de kans op discussies achteraf zal zijn.

  Vragen over hulp bij letselschade na een verkeersongeval?

  Heeft u vragen over wat u moet doen bij een verkeersongeval en letselschade, of wilt u direct de hulp van onze advocaten inschakelen? Twijfel niet om contact met ons op te nemen via onderstaand formulier. Wij zijn u graag van dienst!

  Veel gestelde vragen

  Wat te doen bij een verkeersongeval?

  Uw eigen gezondheid is vanzelfsprekend het belangrijkst, dus zorg dat u zichzelf eerst in veiligheid brengt. Wanneer u dit gedaan heeft, kunt u foto’s maken van de schade en uw opgelopen verwondingen. Wissel basis- en contactgegevens uit met de schuldige en eventueel ooggetuigen. Ga daarna onmiddellijk naar de eerste hulp of uw huisarts.

  Na een verkeersongeval is het ook van belang dat de politie wordt ingeschakeld en contactgegevens van getuigen worden genoteerd. Tevens dient u zo spoedig mogelijk een arts te bezoeken. Vaak heeft u recht op een schadevergoeding ook al is het uw eigen schuld (schade van passagiers wordt altijd vergoed).

  Wat is een verkeersongeval?

  Bij een verkeersongeval ontstaat er schade of letsel waarbij de betrokkenen bestaan uit verkeersdeelnemers, zoals automobilisten, motorrijders, fietsers en voetgangers. Daarbij wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen letselschade en materiële schade.

  Ik ben getuige van een verkeersongeval. Wat moet ik doen?

  Wanneer u van een verkeersongeval getuige bent, kan u gevraagd worden om een getuigenverklaring af te leggen. U kunt dan een beslissende rol spelen bij de aansprakelijkheidsprocedure. Als getuige van een verkeersongeval dient u een aantal gegevens omtrent het ongeval op te geven, zoals uw waarnemingen, relatie tussen u en de betrokkenen en uw fysieke positie op het moment dat het ongeluk plaatsvond.

  Wat is de straf voor een verkeersongeval door schuld?

  Wanneer iemand van het veroorzaken van een verkeersongeval wordt beschuldigd, is de straf onder andere afhankelijk van de ernst van het ongeval en de mate van overtreding van artikel 6 Wegenverkeerswet. Bij zware ongevallen kan dit leiden tot een gevangenisstraf van hoogstens 9 jaar. Bij lichtere ongelukken zijn geldboetes gebruikelijker.

  Hoe meld ik een verkeersongeval?

  U kunt een verkeersongeval digitaal melden via www.mobielschademelden.nl, zonder dat de politie ter plaatse hoeft te komen. Er zijn echter situaties waarbij de politie wel ingelicht dient te worden, bijvoorbeeld als er één of meerdere gewonden zijn of als een betrokkene na het ongeval doorrijdt. Ook wanneer u denkt dat iemand onder invloed rijdt, dient u de politie te bellen.

  Verkeerongeval wat nu?

  Van belang is dat er een schadeaanrijdingsformulier wordt ingevuld met de contactgegevens en kenteken van de veroorzaker van het ongeval. Is de veroorzaker doorgereden? Dan dient u binnen 14 dagen na ongeval aangifte te doen bij de politie. U kunt dan een vordering indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer indien u kunt aantonen met getuigen dat u bent aangereden door een motorvoertuig.

  Wat moet ik doen bij een verkeersongeval?

  De veroorzaker dient aansprakelijk te worden gesteld. In deze brief wordt uitgelegd wat er is gebeurd en welk letsel u heeft opgelopen. In sommige gevallen is er geen veroorzaker van het ongeval, bijvoorbeeld als het uw eigen schuld is. Mogelijk dat u een Schade Verzekering voor Inzittenden (SVI) op de eigen auto heeft afgesloten. In dat geval dient u uw eigen verzekeraar een brief te zenden en het ongeval te melden. De advocaatkosten worden vaak vergoed door de SVI-verzekeraar.

  Het loont altijd om contact op te nemen met één van onze advocaten om alle mogelijkheden te bespreken. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden om de schade te verhalen, ook al is het uw eigen schuld. Wist u dat passagiers hun schade vergoed krijgen ook al is het de schuld van de bestuurder?

  Wat te doen bij een verkeersongeval?

  De veroorzaker dient aansprakelijk te worden gesteld. In deze brief wordt uitgelegd wat er is gebeurd en welk letsel u heeft opgelopen. In sommige gevallen is er geen veroorzaker van het ongeval, bijvoorbeeld als het uw eigen schuld is. Mogelijk dat u een Schade Verzekering voor Inzittenden (SVI) op de eigen auto heeft afgesloten. In dat geval dient u uw eigen verzekeraar een brief te zenden en het ongeval te melden. De advocaatkosten worden vaak vergoed door de SVI-verzekeraar.

  Het loont altijd om contact op te nemen met één van onze advocaten om alle mogelijkheden te bespreken. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden om de schade te verhalen, ook al is het uw eigen schuld. Wist u dat passagiers hun schade vergoed krijgen ook al is het de schuld van de bestuurder?

  Wat doet een letselschadeadvocaat bij verkeersongevallen?