Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Voordelen inschakelen advocaat

Het afhandelen van een schadeclaim kost veel tijd, brengt veel emoties met zich mee en vraagt vooral een deskundige aanpak. Als u een geschil heeft met een andere partij, dan is het verstandig om u bij te laten staan door een deskundige belangenbehartiger zoals een (letselschade)advocaat. Een belangenbehartiger is iemand die de belangen behartigt van het slachtoffer en rechtshulp biedt. Rechtshulp betekent letterlijk “hulp voor het gerecht door een rechtsgeleerd tussenpersoon”.

De advocaat zal namens u optreden in de discussie over de aansprakelijkheid, de schade of de schadevergoeding met de aansprakelijke partij. De advocaat zal oog hebben voor de belangen van het slachtoffer en zal u op een heldere manier informeren over het verloop van het letselschadetraject. Denk daarbij aan het in kaart brengen van de aard en ernst van het letsel of de omvang van de schade. Ook zal de advocaat u informeren over hoe de berekening tot stand komt van bijvoorbeeld de inkomensschade of smartengeld.

In de meeste gevallen zal de aansprakelijke partij de kosten die gemaakt zijn vanwege het inschakelen van een advocaat moeten vergoeden. Dat betekent dat u nagenoeg altijd kosteloos ons kunt inschakelen!