Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Wat te doen bij letselschade

Het is raadzaam om direct na het ongeval een deskundige en ervaren letselschadejurist in te schakelen die is gespecialiseerd in het vaststellen van uw schadeposten en in het onderhandelen met schadeverzekeraars. Een ongeval kan grote gevolgen hebben voor de rest van uw leven. Lichamelijke klachten of andere vormen van (blijvend) letsel kunnen het gevolg zijn. Veel slachtoffers laten het er na een ongeval bij zitten. Het kan zijn dat men niet op de hoogte is van het recht op schadevergoeding, dat men zich ‘medeschuldig’ voelt aan het ongeval of dat de schade op het eerste gezicht laag lijkt.

Gevolg kan zijn dat u volledig opdraait voor de langdurige of blijvende gevolgen van het ongeval. Kosten voor medische behandelingen, inkomensverlies, beperkingen van doorstroming in opleiding of werk en beperkingen in vrije tijd komen veel voor. Ook als blijkt dat het ongeval is veroorzaakt door bijvoorbeeld een onverzekerde partij, kunt u te maken krijgen met ingewikkelde procedures om uw schade alsnog vergoed te krijgen.

Indien u letselschade heeft opgelopen, kunt u dus het beste contact opnemen met ons kantoor om via een (letselschade)advocaat uw schade vergoed te krijgen. Let hierbij op dat u dit doet binnen de verjaringstermijn. Met verjaring wordt bedoeld dat door het verloop van tijd rechten verloren gaan. Is een recht verjaard, dan kunt u dat in de rechtbank niet meer afdwingen. Voor letselschadezaken geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Belangrijk is dat de verjaringstermijn pas begint te lopen als het slachtoffer bekend is met het letsel en bekend is geworden wie aansprakelijk is voor de schade. Pas vanaf dat moment geldt de verjaringstermijn van vijf jaar. Bij verkeersongevallen geldt een verjaringstermijn van 3 jaar richting de WAM-verzekeraar en 5 jaar richting de eigenaar van het motorvoertuig.

Wacht dus niet te lang met het inschakelen van een advocaat!