Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Aangereden als voetganger door een gemotoriseerd voertuig

Een voetganger wordt gezien als zwakke verkeersdeelnemer en wordt daarom in ons rechtssysteem extra beschermd. Bij een aanrijding met een motorvoertuig is de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk voor de schade die de voetganger lijdt, tenzij de bestuurder van het motorvoertuig kan bewijzen dat er sprake was van overmacht. Dat betekent dat er rechtens geen enkel verwijt aan de automobilist kan worden gemaakt.

Net als voor fietsers geldt dat de voetganger in de meeste gevallen recht heeft op vergoeding van ten minste 50% van de geleden schade, ongeacht of de voetganger zelf het ongeval heeft veroorzaakt. Is een voetganger jonger dan 14 jaar dan krijgt hij 100% van zijn schade vergoed.

Lees ook onze blogs omtrent aanrijdingen: