Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Ongeval melden

Onze letselschadespecialist neemt vrijblijvend telefonisch contact met u op.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

wat is letselschade?

Letselschade verwijst naar lichamelijke en/of psychische schade die een persoon lijdt als gevolg van een ongeval of ander incident. De financiële impact van dergelijke schade kan verstrekkend zijn, omdat het kan leiden tot verlies van inkomen, medische kosten, en andere gerelateerde uitgaven. Slachtoffers kunnen recht hebben op smartengeld, een vorm van compensatie voor het leed dat is aangedaan. Dit kan ook de financiële last verlichten die door het letsel is ontstaan.

wanneer een letselschade advocaat inschakelen?

Het wordt aanbevolen om zo snel mogelijk na het ongeval een letselschade advocaat in te schakelen. Dit helpt bij het correct vastleggen van relevante informatie en het voorkomen van mogelijke fouten in communicatie die de claim kunnen beïnvloeden. Een advocaat kan ook helpen bij het opbouwen van een sterk dossier om de beste kans op een gunstige vergoeding te hebben.

hoe lang duurt uitbetaling van letselschade?

De duur van uitbetaling varieert en is afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de ernst van het letsel, en het proces van onderhandelingen met de verzekeraar van de tegenpartij. Slachtoffers kunnen ervoor kiezen het dossier af te ronden wanneer zij dat wensen, maar het is belangrijk om een volledig begrip te hebben van de lange-termijn effecten van het letsel alvorens te besluiten een schikking te accepteren.

hoe wordt letselschade berekend?

Letselschadeberekening omvat het beoordelen van het financiële verschil voor en na het ongeval, inclusief verlies van inkomen en extra kosten die zijn gemaakt. Ook wordt rekening gehouden met de kosten voor hulp in het huishouden als het slachtoffer dit niet meer zelf kan. Smartengeld, bedoeld ter compensatie van immateriële schade, wordt toegevoegd aan deze berekening om de totale vergoeding voor letselschade te bepalen.

hoeveel letselschade kan ik krijgen?

De hoogte van de letselschadevergoeding hangt af van vele factoren, waaronder de ernst en duur van het letsel. Na herstel, of wanneer verder herstel niet meer mogelijk is, kan de totale schade worden vastgesteld. Het is belangrijk om een deskundige te raadplegen voor een accurate inschatting van de mogelijke vergoeding.

wat valt onder letselschade?

Onder letselschade vallen alle financiële verliezen en kosten die het slachtoffer maakt of lijdt als gevolg van een ongeval. Dit kan omvatten: medische kosten, reiskosten, verlies van inkomen, kosten voor hulp in het huishouden, en smartengeld voor immateriële schade.

Wat is de hoogte van het smartengeld?

De hoogte van het smartengeld wordt vaak bepaald door te kijken naar eerdere rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken. Publicaties zoals de ANWB Smartengeldgids kunnen hierbij als referentie dienen. Het bedrag is bedoeld om een vergoeding te bieden voor immateriële schade zoals pijn en leed, en de impact van het letsel op de kwaliteit van leven.

is letselschade belastingvrij?

Letselschadevergoedingen zijn in Nederland vrijgesteld van inkomstenbelasting. Echter, indien de ontvangen vergoeding tot een vermogen leidt, kan er vermogensbelasting verschuldigd zijn.

wat kost een letselschade advocaat?

In beginsel zijn de kosten voor een letselschade advocaat gratis voor het slachtoffer, aangezien de wet bepaalt dat de aansprakelijke partij deze kosten moet dragen. Het is echter belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken over de kosten en vergoedingen om verrassingen te voorkomen.

wie betaalt de letselschade advocaat?

In de meeste gevallen wordt de letselschade advocaat betaald door de aansprakelijke verzekeraar ofwel u heeft recht op gratis rechtsbijstand.

Onze service

Wij leveren u rechtshulp met vastberadenheid en betrokkenheid. Onze rechtshulp ziet niet alleen op het beoordelen van de aansprakelijkheid en de schade maar ook op vragen over arbeidsrecht, eigen verzekering of uitkering van het UWV.

Samen goed voor 45 jaar ervaring in letselschade

Gratis als aansprakelijkheid erkend is

Het verhalen van letsel-schade vereist vakkundig aanpak

Wij gaan voor het beste resultaat