Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Second opinion

Vaak melden zich slachtoffers van letselschadezaken bij ons die worden bijgestaan door een jurist, een rechtsbijstandverzekeraar of een andere advocaat. Vaak hebben deze mensen vragen over de handelswijze van de huidige belangenbehartiger of over een voorstel van de wederpartij.

Wij kunnen mensen helpen door een second opinion te geven naar aanleiding van de vraag die het slachtoffer heeft. Daarbij beoordelen wij bijvoorbeeld het regelingsvoorstel dat op tafel ligt op redelijkheid of geven wij aan of er nog mogelijkheden zijn om toch tot aansprakelijkheid te komen ondanks dat de wederpartij telkenmale afwijst.

De advocaten van ons kantoor kunnen u helpen wanneer u een second opinion wilt over uw dossier. Naar aanleiding van een persoonlijk gesprek zullen zij op basis van alle beschikbare stukken een advies geven. In sommige gevallen wordt contact met de huidige belangenbehartiger of de rechtsbijstandsverzekeraar opgenomen om een en ander te bespreken en bijvoorbeeld ook de kosten te bespreken.

Wanneer u zelf een second opinion wilt, dat bent u in beginsel verantwoordelijk voor het vergoed van de kosten voor die second opinion. In veel gevallen kan echter aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van bijvoorbeeld de rechtsbijstandsverzekeraar of de aansprakelijkheidsverzekeraar. Uiteraard zullen onze advocaten alle verschillende opties met u bespreken.