Resultaten

Achteropaanrijding

Verkeersongeval

Onze cliënt loopt na een ongeval whiplashachtige klachten op. Een onafhankelijk neurologisch en psychiatrisch onderzoek besliste in het voordeel van onze cliënt. Tijdens een gerechtelijke procedure en is uiteindelijk tot tevredenheid van onze cliënt geschikt met de verzekeraar.

Arbeidsongeval met knieletsel

Arbeidsongeval

Onze cliënt krijgt op de opdracht om een hele zware paal te verplaatsen naar een opslagruimte. Die opslagruimte is niet goed verlicht en daardoor struikelt onze cliënt.

Hij krijgt de zware last bovenop zich en loopt een forse knieblessure op. De werkgever weigert aansprakelijk te erkennen en vindt dat cliënt zelf beter had moeten opletten.

We besluiten tot het laten horen van getuigen onder ede. De verklaringen onder ede geven zoveel nieuwe informatie dat de werkgever alsnog aansprakelijkheid erkent. Vervolgens is onderhandeld en tot een regeling gekomen.

Medische fout bij dierenarts

Medische fout

Een dierenarts wordt ziek door een ontstoken galblaas. Tijdens de operatie gaat het mis en dat zorgt voor zoveel complicaties dat onze cliënt gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Een jarenlange procedure is nodig om gedaan te krijgen dat het ziekenhuis aansprakelijk wordt gehouden. Dan start een onderhandeling over de schadevergoeding. Er is verschil van mening over de hoogte van het smartengeld. <br><br>

We besluiten tot een procedure en de rechtbank veroordeelt het ziekenhuis tot betaling van € 30.000,– smartengeld. Omdat de medische fout meer dan 15 jaar geleden is gebeurd moet ook wettelijke rente worden betaald. De rente is door de lange looptijd net zo hoog als de som die is gevorderd. Over de materiële schade wordt nog onderhandeld.

Oudere dame met ernstig beenletsel

Verkeersongeval

Onze cliënte, een zeer sportieve vrouw van 75 jaar, wordt van haar fiets gereden door een bellende automobilist. De verzekeraar van de automobilist erkent aansprakelijkheid maar wil niet veel smartengeld betalen omdat onze cliënte al op leeftijd is. Wij zijn een procedure gestart en er is een smartengeld van € 45.000,– toegekend.

Daarbij heeft de rechtbank overwogen dat men beseft dat de maatschappelijke opvattingen over wat redelijk is aan het veranderen zijn. De uitspraak is gepubliceerd in de smartengeldbundel van de ANWB en is daarmee bruikbaar in vergelijkbare gevallen.

Parkeergarage gebrekkig

Verkeersongeval

Onze cliënt drukte per ongeluk op het gaspedaal in plaats van de rem en reed door een muur van een parkeergarage heen en viel met de auto een aantal etages naar beneden. De automobilist heeft het ongeval overleefd. Later bleek de constructie van de parkeergarage incorrect te zijn.

Zo ontbrak er onder meer een vangrail dat het ongeval eenvoudig had kunnen voorkomen. Uiteindelijk leidde dit tot het betalen van een schadevergoeding aan onze cliënt.

Val door dak

Arbeidsongeval

Onze cliënt, een jonge bouwvakker, valt bij werkzaamheden op het dak door een te dunne dakplaat 8 a 9 meter naar beneden. Onze cliënt loopt hierbij ernstig letsel op aan zijn gehele lichaam. Onder andere meerdere breuken in armen en benen, wervelkolom, ribben als ook in de schedel. Daarnaast is er ernstig hersenletsel. Een deel van de schedel wordt weggenomen om de zwelling in de hersenen ruimte te geven.

Uiteindelijk wordt een stuk kunstschedel terug geplaatst. Onze cliënt had geen val beschermingsmaatregelen gekregen. Omdat de werkgever niet is verzekerd, moet een regeling in der minne worden bereikt. De werkgever betaald uiteindelijk €320.000,00 vanuit de B.V. en vanuit privé.

Overval op Albert Heijn

Arbeidsongeval

Er wordt een overval gedaan op een supermarkt in een poging de kluis leeg te roven. Onze cliënt, medewerker van de supermarkt, wordt daarbij mishandeld en vraagt om rechtshulp. Wat bleek: als gevolg van fouten van de supermarkt konden de overvallers heel makkelijk binnenkomen. Er waren onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Een procedure is nodig om te bevorderen dat de supermarkt een schadevergoeding betaalt. De rechtbank houdt de supermarkt aansprakelijkheid en er wordt succesvol onderhandeld over een passende schadevergoeding.

Ook de veiligheidsmaatregelen zijn niet volledig. In rechte wordt door de rechtbank aansprakelijkheid toegewezen. Vervolgens wordt naar tevredenheid van cliënte een minnelijke regeling bereikt van €60.000,00.

Verkeersongeval met slagboom

Verkeersongeval

Bij het verlaten van een parkeerplaats van het ziekenhuis krijgt onze cliënte een slagboom op haar hoofd. De rechtbank heeft in deelgeschil bepaald dat het ziekenhuis nalatig is geweest om correcte bebording te plaatsen.

Verkeersongeval verkeersregelaar

Verkeersongeval

Een personenauto rijdt onze cliënt, een verkeersregelaar, aan tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Ten gevolge van dit ongeval loopt onze cliënt knieletsel op. De verdachte is in eerste aanleg door de strafrechter vrijgesproken. Het hoger beroep dient nog plaats te vinden.

In afwachting van het hoger beroep heeft onze cliënt civielrechtelijk toch een aanzienlijke schadevergoeding mogen ontvangen en is de zaak naar tevredenheid van onze cliënt afgerond.