Schadevergoeding

Ongeval melden

Onze letselschadespecialist neemt vrijblijvend telefonisch contact met u op.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

In een letselschadedossier komen meerdere schadeposten voor vergoeding in aanmerking. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade.

Onder materiële schade valt vermogensschade, inkomensschade, vertragingsschade en zaakschade. Vermogensschade zijn de kosten die u heeft moeten maken voor het herstel van goederen of van fysiek letsel. Er is sprake van inkomensschade als letsel leidt tot gedeeltelijke of zelfs gehele arbeidsongeschiktheid. Ondanks dat het slachtoffer in aanmerking komt voor een vervangende sociale uitkering, zal het eerder genoten salaris altijd hoger zijn dan de vervangende uitkeringen. Ook de opbouw van het pensioen zal te leiden hebben. Vertragingsschade is de gemiste rente op een te late betaling, wat wettelijk is vastgelegd. De materiele schade wordt meestal gezien als het verschil tussen de (nadeligere) positie die u heeft door het ongeval en de letselschade, en de positie die u anders zou hebben gehad zonder ongeval.

Onder immateriële schade valt smartengeld, shockschade en affectieschade. Smartengeld is de vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het voorval vraagt. Shockschade is psychisch leed dat is veroorzaakt door de confrontatie met het ongeval of de gevolgen ervan en is dus eigenlijk een vorm van smartengeld. Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of het ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening worden gehouden met de leeftijd van een slachtoffer, de burgerlijke staat van een slachtoffer, het beroep van het slachtoffer en de gevolgen voor de toekomst. Des te ernstiger de toekomstige gevolgen mogelijk kunnen zijn, des te hoger de schadevergoeding. Verder kan rekening worden gehouden met de te volgen medische behandeling van een slachtoffer. Denk hierbij aan het aantal operaties, ziekenhuisopnames en mogelijke nabehandelingen ten gevolge van het ongeval. Ook kan rekening worden gehouden met een mogelijke opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Verder speelt de mate en duur van de arbeidsongeschiktheid van een slachtoffer een rol, alsmede mogelijke invaliditeit.

Tot slot kunnen ook de advocaatkosten onderdeel zijn van de schadevergoeding. In principe zal de aansprakelijke partij de kosten die gemaakt zijn vanwege het inschakelen van een advocaat moeten vergoeden. Dat betekent dat u nagenoeg altijd kosteloos ons kunt inschakelen!