Over SDW Advocaten

Over SDW Advocaten

Sijbrandij De Waard Advocaten is een kantoor van zes advocaten dat zich volledig heeft toegelegd op het juridisch en praktisch bijstaan van personen met letsel na ongeval.

Samen zijn wij goed voor meer dan 45 jaar ervaring in het regelen en beoordelen van letselschade dossiers. Bij ieder letselschadedossier komt echter meer kijken dan de schadevergoeding alleen. Vragen over sociaal zekerheidsrecht (werkeloosheidwet, ziektewet en wia) en arbeidsrecht zijn aan de orde van de dag. De naamgevers van het kantoor, Jan de Waard en Rienk Sijbrandij, hebben beiden de Grotius opleiding personenschade aan de Radboud Universiteit Nijmegen doorlopen en zijn lid van de specialistenvereniging van letselschadeadvocaten de LSA.

Uitwisseling kennis

Bewust is gekozen voor een kantoororganisatie met nauwe samenwerking tussen de advocaten. Uitwisseling van kennis en ervaringen bevordert een optimale kwaliteit. De ontwikkelingen in het recht en de samenleving gaan snel. Door een goede samenwerking en werken in teamverband zijn we in staat die ontwikkelingen bij te houden en onze kennisvoorsprong in te zetten voor het belang van onze cliënten.

Vast aanspreekpunt

Onze cliënten hebben steeds een aanspreekpunt en kunnen rekenen op maximale aandacht en optimale zorg. In de meeste gevallen biedt de wet mogelijkheden om de kosten voor rechtsbijstand te verhalen op de aansprakelijke partij. Dat betekent dat een gespecialiseerde advocaat ook voor u betaalbaar is. Verder leert de ervaring dat uw letselschade in de meeste gevallen geregeld kan worden zonder dat daarvoor slepende en ingewikkelde procedures nodig zijn.

Ons kantoor

De naamgevers van het kantoor, Jan de Waard en Rienk Sijbrandij, hebben beiden de Grotius opleiding personenschade aan de katholieke universiteit van Nijmegen doorlopen en zijn lid van de specialistenvereniging van letselschadeadvocaten de LSA.

Bewust is gekozen voor een kantoororganisatie met nauwe samenwerking tussen de advocaten. Uitwisseling van kennis en ervaringen bevordert een optimale kwaliteit. De ontwikkelingen in het recht en de samenleving gaan snel. Door een goede samenwerking en werken in teamverband zijn we in staat die ontwikkelingen bij te houden en onze kennisvoorsprong in te zetten voor het belang van onze cliënten.

Onze cliënten hebben steeds een aanspreekpunt en kunnen rekenen op maximale aandacht en optimale zorg.

In de meeste gevallen biedt de wet mogelijkheden om de kosten voor rechtsbijstand te verhalen op de aansprakelijke partij. Dat betekent dat een gespecialiseerde advocaat ook voor u betaalbaar is. Verder leert de ervaring dat uw letselschade in de meeste gevallen geregeld kan worden zonder dat daarvoor slepende en ingewikkelde procedures nodig zijn.

Ons team

mr. J.L.A. (Jan) de Waard

Letselschadeadvocaat

mr. M. (Merlijn) Treur

Letselschadeadvocaat

mr. R.P. (Rienk) Sijbrandij

Letselschadeadvocaat

mr. S.E. (Sabine) Patijn

Letselschadeadvocaat

S. (Sandra) Liefhebber

Officemanager

Resultaten

Verkeersongeval met slagboom

Verkeersongeval

Bij het verlaten van een parkeerplaats van het ziekenhuis krijgt onze cliënte een slagboom op haar hoofd. De rechtbank heeft in deelgeschil bepaald dat het ziekenhuis nalatig is geweest om correcte bebording te plaatsen.

Resultaten

Medische fout bij dierenarts

Medische fout

Een dierenarts wordt ziek door een ontstoken galblaas. Tijdens de operatie gaat het mis en dat zorgt voor zoveel complicaties dat onze cliënt gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Een jarenlange procedure is nodig om gedaan te krijgen dat het ziekenhuis aansprakelijk wordt gehouden. Dan start een onderhandeling over de schadevergoeding. Er is verschil van mening over de hoogte van het smartengeld. <br><br>

We besluiten tot een procedure en de rechtbank veroordeelt het ziekenhuis tot betaling van € 30.000,– smartengeld. Omdat de medische fout meer dan 15 jaar geleden is gebeurd moet ook wettelijke rente worden betaald. De rente is door de lange looptijd net zo hoog als de som die is gevorderd. Over de materiële schade wordt nog onderhandeld.

Resultaten

Overval op Albert Heijn

Arbeidsongeval

Er wordt een overval gedaan op een supermarkt in een poging de kluis leeg te roven. Onze cliënt, medewerker van de supermarkt, wordt daarbij mishandeld en vraagt om rechtshulp. Wat bleek: als gevolg van fouten van de supermarkt konden de overvallers heel makkelijk binnenkomen. Er waren onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Een procedure is nodig om te bevorderen dat de supermarkt een schadevergoeding betaalt. De rechtbank houdt de supermarkt aansprakelijkheid en er wordt succesvol onderhandeld over een passende schadevergoeding.

Ook de veiligheidsmaatregelen zijn niet volledig. In rechte wordt door de rechtbank aansprakelijkheid toegewezen. Vervolgens wordt naar tevredenheid van cliënte een minnelijke regeling bereikt van €60.000,00.

Resultaten

Parkeergarage gebrekkig

Verkeersongeval

Onze cliënt drukte per ongeluk op het gaspedaal in plaats van de rem en reed door een muur van een parkeergarage heen en viel met de auto een aantal etages naar beneden. De automobilist heeft het ongeval overleefd. Later bleek de constructie van de parkeergarage incorrect te zijn.

Zo ontbrak er onder meer een vangrail dat het ongeval eenvoudig had kunnen voorkomen. Uiteindelijk leidde dit tot het betalen van een schadevergoeding aan onze cliënt.

Resultaten

Achteropaanrijding

Verkeersongeval

Onze cliënt loopt na een ongeval whiplashachtige klachten op. Een onafhankelijk neurologisch en psychiatrisch onderzoek besliste in het voordeel van onze cliënt. Tijdens een gerechtelijke procedure en is uiteindelijk tot tevredenheid van onze cliënt geschikt met de verzekeraar.

Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Heeft u een vraag of wilt u graag persoonlijk uw situatie bespreken?