mr. M. (Merlijn) Treur

Tijdens de HBO studie Management Economie en Recht (MER) heb ik grote belangstelling voor het recht ontwikkeld. Een studie Nederlands recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen was daarom een logisch vervolg. Als student kon ik stage lopen bij een advocatenkantoor in Utrecht. Daar is mijn interesse voor letselschade ontstaan. Vervolgens heb ik mijn studie speciaal ingericht op het thema letselschade. Na mijn afstuderen heb ik een aantal maanden gereisd om wat van de wereld te zien. Dat was een fantastische ervaring.

Najaar 2008 ben ik als letselschade jurist gaan werken bij de afdeling Rechtshulp van vakbond CNV.

Bij het CNV heb ik uitgebreid ervaring kunnen opdoen in het bijstaan van met name werknemers met letselschade, bijvoorbeeld als gevolg van een bedrijfsongeval. Per 1 februari 2011 ben ik advocaat bij Sijbrandij De Waard advocaten. Ik ben erg blij met de kans om het prachtige vak van advocaat te beoefenen. Het is bovendien een ideale manier om me verder te verdiepen in letselschade.

Juni 2017 heb ik de post academische specialistenopleiding Personenschade (Grotius Academie) afgerond en sinds najaar ben ik lid van de LSA-vereniging. Daarnaast ben ik lid van de Stichting Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA).

Het juridisch bijstaan van cliënten neem ik zeer serieus. Er wordt veel van mij verwacht en dat mag ook. Ik besef terdege hoe kwetsbaar en afhankelijk een cliënt kan zijn. Door een ongeval kan iemand opeens voor grote praktische en financiële problemen gesteld worden. Het is een voorrecht en uitdaging om een cliënt met raad en daad bij te staan.

De heer mr. M. Treur heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Letselschaderecht (burgerlijk recht, slachtoffers)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.