Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Kosten juridische bijstand

De Nederlands Orde van Advocaten verlangt van advocaten, dat zij vanaf 1 januari 1997 met hun cliënten afspraken maken betreffende de in rekening te brengen tarieven en kosten.

In beginsel is de aansprakelijke partij, op grond van artikel 6:98 en 6:96 Burgerlijk Wetboek, verplicht om de redelijke kosten van rechtsbijstand te vergoeden, als de aansprakelijkheid en het verband tussen schade en het schadetoebrengende evenement vast staat. Dit betekent dat u alle kosten voor de advocaat vergoed krijgt van de aansprakelijke verzekeraar.

De redelijkheid van deze kosten hangt af van factoren als de omvang van de schade, de ernst van het letsel en de complexiteit van de zaak. Bovendien is van belang dat er aantoonbare en vorderbare schade is. Sommige verzekeringsmaatschappijen zijn niet bereid de volledige kosten van de rechtsbijstand tussentijds te voldoen, zodat deze kunnen oplopen.

Hoewel de aansprakelijke partij verplicht is om de kosten van de advocaat te vergoeden, kan het toch voorkomen dat niet alle kosten worden betaald, terwijl de aansprakelijkheid en de schade wel vaststaan. Dat kan met name het geval zijn als er onevenredig veel contact is tussen advocaat en cliënt, zonder dat bijzondere omstandigheden dat kunnen rechtvaardigen, of als andere factoren dan het ongeval zelf een doorslaggevende rol spelen.

In de meeste zaken kunnen onze advocaten u precies vertellen wat de waarschijnlijkheid is van de erkenning van de aansprakelijkheid. Wanneer de aansprakelijkheid is erkend, zullen de kosten van onze advocaten worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij zullen op dat moment onze declaratie rechtstreeks indienen bij de aansprakelijke verzekeraar.

Toevoeging door Raad voor Rechtsbijstand

Uiteraard bestaat er de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. De advocaatkosten worden dan voorlopig gedekt door de staat. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen moet u in dat geval op een eigen bijdrage rekenen die afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan variëren van €196,00 tot  €823,00. Bij een toevoeging komen een aantal posten voor eigen rekening, zoals uittreksels, kosten in verband met het opvragen van medische informatie, de kosten voor onze medisch adviseur, de kosten in verband met een voorlopig getuigenverhoor, de kosten voor een voorlopig deskundigenbericht en ook de eventuele proceskostenveroordeling.

De toevoeging komt te vervallen, wanneer er een resultaat wordt behaald van meer dan 50% van het voor u geldende heffingsvrij vermogen (vastgesteld op €21.139,00 per persoon). Komt het resultaat van de zaak boven dit bedrag, dan zal de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging intrekken.

Indien de aansprakelijkheid wordt erkend komt de optie van gefinancierde rechtsbijstand in de praktijk te vervallen, omdat de tegenpartij dan immers moet betalen. wij wijzen u voor meer informatie over de toevoeging naar de website www.rvr.org.