Klachtenregeling

Klachtenregeling SDW Advocaten B.V.

Mocht u als klant onverhoopt vinden dat de dienstverlening niet naar tevredenheid is verlopen, neemt u dan contact op met Rienk Sijbrandij via 030-2428599 of door een e-mail te sturen naar sijbrandij@sdwadvocaten.nl. Voor klachten gericht aan de heer Sijbrandij, kunt u contact opnemen met Jan de Waard via dewaard@sdwadvocaten.nl.

De heer Sijbrandij zal binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd het oordeel over de gegrondheid van de klacht mededelen. Wanneer van deze termijn wordt afgeweken, zal daarvan een gemotiveerd bericht worden verzonden, waarbij ook wordt vermeld binnen welke termijn wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Als klager wordt u in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht. U bent geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en SDW Advocaten B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Verder kunt u een probleem voorleggen aan de Deken van de Orde van Advocaten Midden Nederland. Voor meer informatie: www.advocatenorde.nl.

SDW Advocaten B.V. is niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Mocht u worden bijgestaan door een advocaat aangesloten bij de LSA dan is er een aantal mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken (zie ook: www.lsa.nl)

  • De LSA Ombudsman >>>
  • De LSA Geschillencommissie Declaraties >>>
  • Het tuchtrecht van de Orde van Advocaten >>>
  • De begrotingsprocedure bij de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten >>>
  • De Geschillencommissie Advocatuur (alleen voor aangesloten advocaten) >>>

Omvang nota advocaat
Als u het niet eens met de omvang van de declaratie dan bestaat de mogelijkheid een geschil daarover te laten behandelen door de LSA Geschillencommissie Declaraties . Dit kan als zowel als klager en de LSA advocaat zich van tevoren bereid hebben verklaard de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te beschouwen.

Een andere mogelijkheid is om een Begrotingsprocedure bij de Orde van Advocaten op te starten. De Raad van Orde controleert dan de declaraties en bepaalt het juiste bedrag.

Klik hier om de uitgebreide, officiële klachtenregeling in te zien en te downloaden. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen SDW Advocaten B.V.en haar opdrachtgevers.