Uw claim voor een zorgeloze toekomst

No cure no pay

Een ‘no cure no pay’-regeling ziet op de betaling van de advocatenkosten. Dit betalingssysteem houdt in dat de advocaat de kosten, die gemoeid zijn met de belangenbehartiging, laat afhangen van het te behalen resultaat van de zaak: bij geen resultaat hoeft dan niet te worden betaald door de cliënt. Deze prijsafspraak is in principe verboden in de advocatuur, met uitzondering van letsel- en overlijdensschade zaken.

De Orde van Advocaten heeft advocaten die slachtoffers bijstaan in letselschadezaken de mogelijkheid geboden om onder strikte voorwaarde op basis van resultaatsafhankelijke beloning te werken. Wanneer u vragen heeft over dit systeem en of dit systeem voor u van toepassing is, kunt u contact met een van onze advocaten opnemen.

Wij wijzen er op dat op grond van artikel 6:96 BW de redelijke kosten voor deskundige bijstand om tot aansprakelijkheid te komen en om de schade vast te stellen behoren tot uw schade en derhalve moet worden betaald door de aansprakelijke partij.

In de meeste zaken betekent dit dat u geen kosten aan inschakeling van ons kantoor heeft in letselschadezaken waarin aansprakelijkheid volledig is erkend.