Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Ons kantoor wordt in de dagelijkse praktijk regelmatig gevraagd te adviseren over arbeidsrechtelijke vraagstukken en rechten/plichten. Denk hierbij aan ontslag (op staande voet), transitievergoeding, loondoorbetaling tijdens ziekte en re-integratie, functioneringsgesprekken, opzegtermijnen, reorganisaties met uitvoerige sociale plannen etc. Over al deze en meer arbeidsgerelateerde vragen kunt u bij ons kantoor terecht.

Veel van deze vraagstukken komen ook voor bij letselschadezaken. Een slachtoffer raakt door een ongeval arbeidsongeschikt en komt dan in aanraking met arbeidsrecht wanneer de werkgever niet volgens de Wet Verbetering Poortwachter handelt of bijvoorbeeld het loon niet juist doorbetaald tijdens ziekte.

Ons team van advocaten geeft u graag antwoord op uw vragen en ondersteunt u bij arbeidsgerelateerde geschillen, zoals een (dreigend) ontslag!