Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Letselschade Claimen

In de meeste gevallen verloopt de afwikkeling van de schade goed. De verzekering van de tegenpartij vergoedt uw schade, de rechter wijst uw vordering tot schadevergoeding toe of u krijgt een betaling uit een fonds om schadeloos gesteld te worden. Om letselschade te claimen moet wel aan de volgende vereisten zijn voldaan:

  1. Er moet een aansprakelijke partij aan te wijzen zijn;
  2. Als slachtoffer moet je zelf schuldloos zijn;
  3. Er moet (blijvend) letsel zijn door het ongeval; en
  4. Tot slot dient er financieel nadeel te zijn als gevolg van het ongeval.

De eerste drie punten lijken voor zich te spreken. De vraag is vervolgens wat financieel nadeel is. Dit zijn kortweg alle kosten die u zonder ongeval niet gemaakt zou hebben. Denk daarbij aan de volgende schadeposten: bijvoorbeeld de reiskosten die iemand moet maken voor bezoeken aan artsen en therapeuten, de kosten voor huishoudelijke hulp of zelfs schade doordat iemand zijn baan verliest.

Het verhalen van dergelijke schade is een langdurig en ingewikkeld proces. Daarom is het verstandig professionele en deskundige hulp in te schakelen. Wij bieden deze hulp. Wij beoordelen de aansprakelijkheid en nemen de administratieve rompslomp van u over. Zo kunt u zich richten op uw herstel. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor een gratis advies.