Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Aangereden Als Fietser Door Een Gemotoriseerd Voertuig

Een fietser is in het verkeer kwetsbaar en wordt daarom in ons rechtssysteem extra beschermd. Bij een aanrijding met een motorvoertuig is de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk voor de schade die de fietser lijdt, tenzij de bestuurder van het motorvoertuig kan bewijzen dat er sprake was van overmacht. Dat betekent dat er rechtens geen enkel verwijt aan de automobilist kan worden gemaakt.

De rechter in Nederland hanteert bij een verkeersongeval tussen een gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd voertuig (fietser) de volgende richtlijn:

Een fietser die jonger is dan 14 jaar heeft, ongeacht of deze het ongeval veroorzaakte of niet, recht op vergoeding van 100% van de geleden schade. Een fietser die 14 jaar of ouder is heeft recht op vergoeding van ten minste 50% van de geleden schade.

Lees ook onze blogs omtrent aanrijdingen met fietsers