Verkeersongevallen
04.10.2022
3 min om te lezen

Waarom worden voetgangers en fietsers meer beschermd?

Waarom worden voetgangers en fietsers meer beschermd?

Waarom worden voetgangers en fietsers meer beschermd?

Wilt u weten waarom voetgangers en fietsers meer beschermd worden in het verkeer? SDW Advocaten vertelt u het graag! Wij zijn dé expert op het gebied van letselschade en krijgen regelmatig te maken met voetgangers en fietsers die slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeluk. Dus, bent u benieuwd naar de extra beschermde status van fietsers en voetgangers in het verkeer? Lees dan onderstaande tekst voor een nadere toelichting.

 

Voetgangers en fietsers in het verkeer

De Nederlandse wet stelt dat voetgangers en fietsers in het verkeer extra beschermd zijn. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet beschrijft hen namelijk als zwakke verkeersdeelnemers. Dit is logisch, want zowel voetgangers als fietsers hebben geen bescherming wanneer zij aan het verkeer deelnemen. Ze dragen immers vaak geen helm en worden ook niet beschermd door een omhulsel, zoals die van een auto.

Bestuurders van een motorvoertuig vormen daarom potentieel een groot gevaar voor zwakke verkeersdeelnemers. Dit komt doordat het motorvoertuig mechanisch wordt voortbewogen en daarmee een gevaarzetting met zich meebrengt. Zij dienen extra goed op te letten in het verkeer, want voetgangers en fietsers kunnen onvoorspelbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een voetganger die niet oplet of een fietser die plots oversteekt zonder zijn of haar hand uit te steken. Zij kunnen bovendien vaak minder goed van een afstand inschatten hoe hard een motorvoertuig rijdt. Dit neemt niet weg dat zwakke verkeersdeelnemers óók goed moeten opletten in het verkeer, maar zij hoeven bij een aanrijding met een motorrijtuig niet hun onschuld aan te tonen. Dat maakt dat de bestuurder van het motorrijtuig vaak aansprakelijk is voor in ieder geval 50% van de schade van de zwakke verkeersdeelnemer.

Verkeersongeval als voetganger of fietser

Helaas vinden er nog vaak verkeersongevallen met voetgangers of fietsers plaats, waarbij een motorvoertuig is betrokken. Deze ongelukken kunnen voor u als voetganger of fietser variëren in ernst. Sommigen komen er met een schram vanaf, terwijl andere slachtoffers permanente schade aan het ongeluk overhouden. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Fietsers en voetgangers zijn namelijk niet verzekerd voor verkeersongevallen. Daarom is hun rol in het verkeer extra beschermd. Bovendien dienen automobilisten over een WA-verzekering te beschikken. Deze verzekering compenseert (in de meeste gevallen) de financiële schade van een voetganger of fietser bij een verkeersongeval.

Als zwakke verkeersdeelnemer heeft u dus altijd recht op in ieder geval een gedeeltelijke schadevergoeding, doordat de bestuurder van het motorrijtuig standaard aansprakelijk is. Daarvoor moeten de volgende criteria het geval zijn:

  • Er is sprake van een verkeersongeval tussen een motorrijtuig en een niet-motorrijtuig.
  • Het motorrijtuig bevond zich op het moment van aanrijding op de een openbare weg, en niet op bijvoorbeeld een privéterrein.
  • Er is geen sprake van door een motorrijtuig vervoerde zaken of personen.
  • Het gaat niet om schade aan andere motorrijtuigen in het verkeer of loslopende dieren.

Overmacht bij aanrijding met voetganger of fietser

Hoewel de rechten van zwakke verkeersdeelnemers dus sterk beschermd zijn, kan er sprake zijn van overmacht. In dat geval hoeft de bestuurder geen schadevergoeding te betalen. Er is sprake van overmacht wanneer:

  • de motorrijtuigbestuurder geen foute handelingen heeft verricht, of wanneer zijn of haar acties het ongeluk niet beïnvloedden;
  • de voetganger of fietser dusdanig onvoorspelbaar handelde, waardoor de bestuurder van het motorrijtuig dit onmogelijk kon voorzien.

Overmacht wordt zelden toegekend door de rechter. Er moet namelijk sprake zijn van geen enkel verwijt aan de zijde van de gemotoriseerde en daarvan is vrijwel nooit sprake. Daarom heeft u als zwakke verkeersdeelnemer een zeer sterke juridische positie.

Meer weten over de extra bescherming van voetgangers en fietsers?

Wilt u meer weten over uw rechten als fietser of voetganger bij een aanrijding? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via ons contactformulier. Ook kunt u ons een email sturen op info@sdwadvocaten.nl of bellen op 030 308 0487. Wij helpen u graag verder!