Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Ander verkeersongeval

De wet maakt een onderscheid tussen gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde voertuigen. Niet-gemotoriseerde voertuigen zoals fietsers worden in Nederland extra beschermd, aangezien de kans op (ernstig) letsel groter is dan bij gemotoriseerde voertuigen zoals een auto. Ongeacht de vraag wie schuld heeft aan het ongeval, zal de zwakke verkeersdeelnemer in principe ten minste 50% van de geleden schade vergoed krijgen.

Heeft u een ongeval gehad met een scootmobiel? Een scootmobiel wordt eveneens gezien als een kwetsbare verkeersdeelnemer, waardoor ook de scootmobiel rijder extra bescherming geniet.

Bent u betrokken geweest bij een verkeersongeval met een paard? Dan is in principe de eigenaar van het paard volledig aansprakelijk voor de letselschade die u door het ongeval met het paard heeft opgelopen. Hierbij speelt schuld wel nog een rol. Indien u bijvoorbeeld het paard met opzet hebt laten schrikken door hard te toeteren of wanneer het paard stilstond tijdens de aanrijding, dan is de eigenaar van het paard niet aansprakelijk. Dit geldt overigens ook voor andere dieren. Wanneer bijvoorbeeld een hond los rondloopt en een verkeersongeval veroorzaakt, dan is de eigenaar van de hond aansprakelijk. Uitzonderingen zijn schuld door roekeloos gedrag van de weggebruiker.