Verkeersongevallen
03.04.2023
2 min om te lezen

Verkoper auto aansprakelijk na autobrand tijdens proefrit?

Op 9 augustus 2017 maken twee mannen een proefrit in de auto van één van de mannen in het kader van een mogelijke verkoop van de auto. Tijdens de rit is brand ontstaan waarbij de vlammen insloegen in de cabine van de auto. De bestuurder heeft zware brandwonden opgelopen en is enige tijd opgenomen geweest in een brandwondencentrum. De bestuurder heeft de verkoper aansprakelijk gesteld voor de schade die hij als gevolg van de autobrand heeft geleden en nog zal lijden. De bestuurder wordt bijgestaan door de letselschade advocaat (Utrecht), de heer mr. T. (Tom) van Harten.

De auto was ten tijde van de proefrit bijna 16 jaar oud. De vorige eigenaar heeft de turbomotor van de auto laten ombouwen naar een atmosferische motor en de auto laten tunen. Vanaf de aankoop tot de proefrit heeft de verkopende partij ongeveer 4000 kilometer met de auto gereden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt op 7 februari 2023 dat uit de deskundigenrapporten blijkt dat er sprake is geweest van een benzinebrand en dit de conclusie rechtvaardigt dat de auto een gebrek vertoonde ten aanzien van het brandstofsysteem, ook al is niet geheel duidelijk werk intern gebrek daaraan exact tot de benzinebrand heeft geleid. Het gebrek heeft vervolgens een bijzonder gevaar, namelijk het gevaar op een autobrand in het leven geroepen voor mensen en zaken, terwijl dit gebrek zich ook heeft verwezenlijkt. Alles overziend concludeert het Gerechtshof (net als de Rechtbank) dat aan de vereisten voor aansprakelijkheid op grond van artikel 6:173 BW is voldaan en de verkopende partij de schade van de bestuurder dient te vergoeden. Wederom een succesvolle zaak!

 

Onze letselschadeadvocaat:

mr. M. (Merlijn) Treur

Letselschadeadvocaat