Verkeersongevallen
28.03.2023
2 min om te lezen

Eenzijdig ongeval met een brommer. Wie bestuurde de scooter?

Op 7 maart 2023 heeft de Rechtbank Gelderland in een uitgebreid gemotiveerde beschikking (deelgeschil) van 17 pagina’s toegelicht wie de scooter bestuurde. Deze zaak is behandeld door ervaren LSA-advocaat, de heer mr. M. (Merlijn) Treur. Allereerst wat er is gebeurd?

Op 25 mei 2017 na een eindexamenfeest heeft in de nacht een eenzijdig ongeval plaatsgevonden met een scooter. Een persoon reed en de ander zat achterop. Bij het oversteken van een spoorwegovergang is het voorwiel van de scooter in een gat in de weg bij de spoorwegovergang terechtgekomen. Beide personen zijn ten geval gekomen waarbij onze cliënt fors (hoofd) letsel heeft opgelopen. ProRail heeft voor 50% aansprakelijkheid erkend. Beide personen hadden geen helm op (was verplicht) en hadden (teveel) alcohol genuttigd. Onze cliënt had geen rijbewijs en stelt achterop te hebben gezeten en de scooter dus niet bestuurde.

Wie is aansprakelijk?

Opzittende van een brommer of passagier van een auto kunnen de bestuurder aansprakelijk stellen op grond van onrechtmatige daad. De verzekeraar van het voertuig zal dan de schade van de opzittende of passagier in beginsel dienen te voldoen als aansprakelijkheid vaststaat. In deze zaak was discussie wie de brommer bestuurde. Ongeveer 1 minuut voor het ongeval zijn er twee fietsers (op 1 fietser) ingehaald door de brommer. De bestuurder van de fiets bevestigt dat onze cliënt achterop de brommer zat. De politie heeft uitgebreid onderzoek verricht alsmede heeft de verzekeraar van de scooter zelf een toedracht onderzoek opgestart. De verzekeraar van de scooter wijst aansprakelijkheid van de hand omdat niet was aangetoond dat hun verzekerde de scooter daadwerkelijk ook bestuurde. De verzekerde wist niet meer wie er reed. Onze cliënt zal moeten stellen en bij betwisting moeten bewijzen wie de scooter bestuurde. Dit bewijs is verzameld door alle betrokkenen onder ede te gaan horen. Dit is een lang proces geweest. Na het horen van de getuigen wijst de verzekeraar nog altijd de aansprakelijkheid van de hand.

De uitspraak over de schadevergoeding

Een deelgeschil was noodzakelijk bij Rechtbank Gelderland. De rechter heeft bepaald dat onze cliënt de brommer niet bestuurde ofwel zij zat achterop. De bestuurder wordt door de Rechtbank Gelderland aansprakelijk geacht wegens het veroorzaken van een ongeval (hij had ook teveel gedronken). Wegens het niet dragen van de helm en wetenschap hebben dat de bestuurder alcohol had genuttigd kwam de rechtbank tot de conclusie dat er sprake is van 25% eigen schuld aan de zijde van onze cliënt. Wegens de aard en ernst van het letsel is dit teruggebracht naar 20%. Het slachtoffer krijgt 80% van de schade vergoed. De verzekeraar kan onderling met ProRail de schade verdelen.

Bekijk hier de volledige uitspraak.

mr. M. (Merlijn) Treur

Letselschadeadvocaat