Arbeidsongevallen
16.05.2022
4 min om te lezen

Vijf tips voor slachtoffers van bedrijfsongevallen

Bedrijfsongevallen komen nog regelmatig voor. Wij geven u graag een aantal tips over wat te doen bij een bedrijfsongeval. Als ervaren letselschadespecialist krijgen wij regelmatig te maken met slachtoffers van diverse soorten bedrijfsongevallen. Wilt u weten wat te doen in dergelijke situaties? Lees dan onderstaand artikel.

 

Wat zijn de meest voorkomende bedrijfsongevallen?

Er zijn allerlei arbeidsongevallen die kunnen gebeuren, maar sommige komen vaker voor dan andere. We geven u een lijst van veelvoorkomende bedrijfsongevallen:

1. Uitglijden, struikelen en vallen

Dit zijn het meest voorkomende soort arbeidsongevallen. Uitglijden, struikelen en vallen kan overal gebeuren – op natte of vette vloeren, bij morsen, op rommelige oppervlakken of ongelijke vloeren. Om dit soort ongelukken te voorkomen, moet u de werkruimte schoon en opgeruimd houden, gemorste vloeistoffen onmiddellijk opdrogen en voorzichtig zijn bij het rondlopen – neem uw tijd en kijk uit waar u loopt.

2. Letsels door tillen

Ook tilwonden komen vaak voor, vooral bij handenarbeid zoals in de bouw of bij magazijnwerk. Als u iets zwaars optilt, let er dan op dat u de juiste techniek gebruikt – buig uw knieën, niet uw rug, en haal hulp als dat nodig is. Verwondingen kunnen ook ontstaan als u te hoog reikt of onhandig geplaatste stappen neemt terwijl u iets zwaars draagt. Wees u bewust van uw omgeving en wees voorzichtig bij het tillen om letsel te voorkomen.

3. Andersoortige ongelukken

Andere soorten arbeidsongevallen zijn door een voorwerp geraakt worden, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, elektrische schokken en bekneld raken tussen een machine en de muur. Een ongeluk zit in een klein hoekje, dus wees altijd op uw hoede op de werkvloer.

Bedrijfsongevallen voorkomen

De meest effectieve manier om ongevallen op de werkplek te voorkomen is door een veiligheidscultuur in uw organisatie te creëren. Een veiligheidscultuur is een organisatiebrede inzet om werknemers tegen verwondingen en ziekten te beschermen. Ze omvat het invoeren van veilige werkpraktijken, het geven van opleiding over veiligheidsgevaren, en het verantwoordelijk houden van werknemers voor het volgen van veiligheidsprocedures.

Om een veiligheidscultuur te creëren, begint u met de toon te zetten aan de top. De leiding moet zich inzetten voor de bescherming van de werknemers en het scheppen van een veilige werkomgeving. Ze moeten het belang van veiligheid aan alle werknemers duidelijk maken en voldoende middelen ter beschikking stellen om ongevallen te voorkomen.

Zorg er vervolgens voor dat alle werknemers opgeleid worden in veiligheidsprocedures en gevaren die specifiek zijn voor hun werk. Werknemers moeten weten hoe ze hun taken veilig kunnen uitvoeren en zich bewust zijn van mogelijke gevaren in hun werkgebied. Regelmatig geplande trainingen kunnen ervoor zorgen dat de werknemers op de hoogte blijven van nieuwe gevaren en procedures.

Tenslotte, houd uw werknemers verantwoordelijk voor het volgen van veiligheidsprocedures. Dit kan inhouden dat u regels opstelt rond onveilig gedrag, regelmatig controles van werkplekken uitvoert, en ongevallen onderzoekt als ze zich voordoen. Als werknemers zien dat veiligheid voor de organisatie een prioriteit is, zijn ze eerder geneigd het zelf ook serieus te nemen. Het scheppen van een veiligheidscultuur kost tijd en moeite, maar het is de moeite waard om uw werknemers voor schade te behoeden. Door deze stappen te nemen, kun je ongevallen op de werkplek helpen voorkomen voordat ze gebeuren.

Vijf tips voor slachtoffers van bedrijfsongevallen

Als u tóch op het werk gewond raakt, volg dan deze stappen om ervoor te zorgen dat er voor u gezorgd wordt:

  1. Zoek onmiddellijk medische hulp. Uw gezondheid en veiligheid moeten de hoogste prioriteit zijn.
  2. Meld het ongeval zo snel mogelijk aan uw werkgever. Uw werkgever is wettelijk verplicht arbeidsongevallen te melden.
  3. Neem contact op met getuigen van het ongeval, zodat u kunt bewijzen hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en dat er een ongeval is gebeurd.
  4. Houd gedetailleerde dossiers bij van al uw medische kosten, verloren loon, en andere schade als gevolg van het ongeluk. Deze zullen belangrijk zijn als het tijd wordt om uw claim in te dienen.
  5. Neem contact op met een ervaren letselschadeadvocaat voor arbeidsongevallen. Deze kan u het gehele proces begeleiden en spant zich in om de maximale schadevergoeding te verkrijgen. Vanzelfsprekend helpt SDW Advocaten u hier graag bij!

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Neem dan direct contact met ons op! Dit kan via ons contactformulier. Ook zijn wij telefonisch bereikbaar op 030 – 242 85 91, of stuur een mail naar info@sdwadvocaten.nl. Wij zijn u graag zo snel mogelijk van dienst!