Letselschade

Wat is er nodig voor een letselschadeclaim?

We spreken van letselschade als iemand buiten zijn schuld (blijvend) letsel heeft opgelopen en daardoor schade lijdt. Het meest voorkomend is letsel ontstaan na een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout. Je kunt echter ook letsel oplopen na een ongeval met een dier, langdurig te zware belasting tijdens het werk, tijdens het sporten en het klussen. Zowel de materiele als immateriele schade komt voor vergoeding in aanmerking als het letsel veroorzaakt is door een ander.

Stappenplan

bullit_1Er moet een aansprakelijke partij aan te wijzen zijn.
bullit_2Als slachtoffer moet je zelf schuldloos zijn.
bullit_3Er moet (blijvend) letsel zijn door het ongeval.
bullit_4Tot slot dient er financieel nadeel te zijn als gevolg van het ongeval.

De eerste drie punten lijken voor zich te spreken. De vraag is vervolgens wat financieel nadeel is. Dit zijn kortweg alle kosten die u zonder ongeval niet gemaakt zou hebben.

Denk daarbij aan de volgende schadeposten: bijvoorbeeld de reiskosten die iemand moet maken voor bezoeken aan artsen en therapeuten, de kosten van huishoudelijke hulp of zelfs schade doordat iemand zijn baan verliest. Het verhalen van dergelijke schade is een langdurig en ingewikkeld proces. Daarom is het verstandig professionele en deskundige hulp in te schakelen.

Wij bieden deze hulp. Wij beoordelen de aansprakelijkheid en nemen de administratieve rompslomp van u over. Zo kunt u zich richten op uw herstel. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor een gratis advies. Wij werken door heel Nederland.