Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Medische fouten

Dagelijks vinden in ons land vele medische behandelingen plaats. Doorgaans worden deze behandelingen met de grootste deskundigheid en zorgvuldigheid uitgevoerd. Helaas gaat er ook veel mis tijdens de uitgevoerde medische behandelingen. Dit kan enorme gevolgen voor de patiënt hebben, waaronder letselschade.

Aan iedere medische behandeling zitten risico’s, maar er kan ook sprake zijn van een medische fout. De vraag is in die gevallen of de arts medisch verwijtbaar heeft gehandeld of overeenkomstig de norm van de huidige medische kunsten en wetenschap (lege artis). In dit laatste geval worden incidenten afgedaan met de term niet verwijtbare complicatie.

Als leek en niet medicus is het niet mogelijk het verschil te maken tussen een medische fout en een niet verwijtbare complicatie. Om deze reden heeft ons kantoor een team aan medisch specialisten tot zijn beschikking om voor u te beoordelen of al dan niet sprake is van een medische fout.

Aan de hand van het volledige medisch dossier wordt tegen een geringe vergoeding van €1.250,- (exclusief de geldende BTW) een eerste globale beoordeling van uw kansen op een haalbare zaak tegen een arts, therapeut of ziekenhuis gemaakt. Daarbij zit tevens een advies van een van onze medisch adviseurs naar aanleiding van het medisch dossier.

Voor vragen en/of meer informatie, neem contact op met ons kantoor.