Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Beroepsziektes

Veelvuldig en lange tijd dezelfde bewegingen uitvoeren op het werk, zoals bij productiewerk, stelselmatig te zwaar tillen op het werk en jarenlange blootstelling aan schadelijke stoffen, kan tot blijvend letsel leiden. De voorbeelden zijn onbeperkt, maar de bekendste zijn de RSI-klachten (repetitive strain injury), COPD (schildersziekte) en asbestlongen.

In dit soort gevallen zal het slachtoffer moeten bewijzen dat het geconstateerde letsel het gevolg is van de hem of haar opgedragen werkzaamheden. Daarnaast dient de werkgever te worden verweten dat hij zijn zorgplicht tegenover zijn personeel heeft geschonden. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de werkgever met eenvoudige maatregelen of hulpmiddelen het geconstateerde letsel had kunnen voorkomen.

Denkt u dat u klachten heeft door uw werk, schroom dan niet om ons kantoor vrijblijvend te vragen naar uw mogelijkheden en kansen om uw schade te verhalen.