Algemeen
28.10.2021
3 min om te lezen

Wat zijn de rechten van een fietser bij een aanrijding?

Wilt u weten wat de rechten van een fietser zijn bij een aanrijding? SDW Advocaten geeft u graag uitleg. Wij zijn dé specialist op het gebied van diverse soorten letselschade, en zetten alles op alles om uw belang maximaal te behartigen. Dus, bent u benieuwd wie er aansprakelijk is bij een aanrijding met een fietser? Lees dan onderstaande tekst voor een nadere toelichting.

Wie is aansprakelijk bij een aanrijding met een fietser?

De rechten van een fietser bij een aanrijding verschillen per situatie. In principe wordt een fietser als zwakkere verkeersdeelnemer wettelijk beschermd door artikel 185 Wegenverkeerswet. Een fietser hoeft bij een aanrijding namelijk niet aan te tonen dat de motorrijtuigbestuurder schuldig is. Dat maakt de bestuurder van het motorrijtuig standaard aansprakelijk. Daarvoor moet wel sprake zijn van de volgende situaties:

  • Er is sprake van een verkeersongeval tussen een motorrijtuig en een niet-motorrijtuig. Ook wanneer er geen botsing heeft plaatsgevonden, maar het motorrijtuig wel betrokken is bij het ongeval, is artikel 185 WVW van toepassing;
  • Het motorrijtuig bevond zich tijdens de aanrijding op een openstaande weg. Dat wil zeggen dat verkeer hier kan en mag komen. Een door een slagboom afgesloten privéterrein valt hier bijvoorbeeld niet onder;
  • Er is geen sprake van door een motorrijtuig vervoerde zaken of personen;
  • Het gaat niet om schade aan andere motorrijtuigen in het verkeer of loslopende dieren.

Wanneer van bovenstaande voorwaarden sprake is, dient de bestuurder van het motorrijtuig doorgaans minimaal de helft van de schade van de fietser te vergoeden. Indien de fietser jonger dan 14 jaar is, is de bestuurder voor 100 procent aansprakelijk voor de geleden schade, behoudens bij overmacht.

Overmacht bij aanrijding met een fietser

Dus, de rechten van een fietser bij een aanrijding worden beschermd door bovenstaande situatiecriteria. Er kan echter sprake zijn van overmacht, waaruit blijkt dat de bestuurder rechtens niets te verwijten valt. Dan hoeft de bestuurder van het motorrijtuig geen schadevergoeding te betalen. Men spreekt van overmacht wanneer:

  • De bestuurder van het motorrijtuig geen foute handelingen heeft verricht, of dat zijn of haar manoeuvres geen invloed hebben gehad op het ongeval;
  • De fietser dusdanig onwaarschijnlijk handelde, waardoor de bestuurder van het motorrijtuig hier onmogelijk rekening mee kon houden.

Bovenstaande criteria van overmacht worden zeer streng getoetst. Daarom wordt overmacht in de praktijk zelden door de rechter erkend, en moet de bestuurder van het motorrijtuig vaak een schadevergoeding aan de fietser betalen. U staat dus sterk in uw recht wanneer u als fietser betrokken bent bij een aanrijding.

Wat zijn mijn rechten bij aanrijding door een andere fietser?

Ook als u door een andere fietser wordt aangereden, heeft u recht op een schadevergoeding. U krijgt uw letselschade volledig vergoed wanneer de aanrijding de schuld is van de andere fietser. Wanneer zowel u als de andere fietser voor het ongeval verantwoordelijk zijn, deelt u doorgaans de schade.

Meer weten over de rechten van een fietser bij een aanrijding?

Wilt u meer weten over uw rechten als fietser bij een aanrijding, bijvoorbeeld over de immateriële schade die u geleden heeft? Neem gerust contact met ons op. Dit kan via ons contactformulier. Ook kunt u ons een email sturen op info@sdwadvocaten.nl of bellen op 030-2428599. Wij zijn u graag van dienst!