Algemeen
17.12.2021
3 min om te lezen

Wat is de verjaringstermijn bij het indienen van een letselschadeclaim?

Wilt u weten wat de verjaringstermijn bij een letselschadeclaim is? SDW Advocaten vertelt het u graag! Onze letselschadeadvocaten beschikken over jarenlange ervaring en brede kennis op het gebied van letselschadeclaims en hebben reeds duizenden slachtoffers hierbij geholpen. Dus, wilt u meer weten over de verjaringstermijn bij een letselschadeclaim? Lees dan onderstaande tekst voor een nadere toelichting.

Wat is een verjaringstermijn?

De verjaringstermijn is de periode waarbinnen iemand aansprakelijk gesteld kan worden voor geleden schade. Na verloop van deze termijn kunt u namelijk uw vordering niet meer bij de rechter afdwingen. Anders gezegd: als u de aansprakelijke partij niet tijdig van uw aansprakelijkheidsclaim op de hoogte brengt, kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding of een smartengeldsom. Doet u dit niet binnen de verjaringstermijn? Dan is er sprake van verjaring.

Wat is de verjaringstermijn bij het indienen van een letselschadeclaim?

De verjaringstermijn bij letselschade is vijf jaar. Dat betekent dat u binnen een periode van vijf jaar de schuldige partij aansprakelijk dient te stellen voor de geleden letselschade. U hoeft niet direct op de dag waarop u letsel oploopt de claim in te dienen. De verjaringstermijn start namelijk wanneer;

  • U weet dat u schade heeft opgelopen;
  • U weet wie de schade heeft veroorzaakt.

Wanneer bovenstaande zaken voor u helder zijn, start de vijfjarige verjaringstermijn. Binnen deze periode dient u de schuldige partij aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.

Bij een verkeersongeval is er nog een extra verjaringstermijn van 3 jaar richting de WAM-verzekeraar van een motorvoertuig. Mocht die termijn zijn verstreken dan kunt u binnen de termijn van 5 jaar nog bij de veroorzaker/eigenaar van het motorvoertuig terecht.

Een uitzondering geldt voor kinderen tot 18 jaar. Het is mogelijk dat ouders nalatig zijn geweest in het indienen van een letselschadeclaim met betrekking tot één of meerdere van hun kinderen. Daarom kunnen kinderen bij het bereiken van hun 18e levensjaar nog vijf jaar een letselschadeclaim indienen, ook al heeft de geleden schade langer dan vijf jaar geleden plaatsgevonden.

Stuiten van de verjaringstermijn

Het is mogelijk de verjaringstermijn te verlengen, door deze te stuiten. U vertraagt dan het verlopen van uw letselschadeclaim. Om de verjaringstermijn te stuiten dient u de tegenpartij hiervan op de hoogte te brengen. Na deze mededeling begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Verjaring van de letselschadeclaim

Wanneer het niet binnen twintig jaar lukt om de verjaringstermijn te starten, is uw zaak definitief verjaard. Ook wanneer u na twintig jaar pas weet dat u letselschade heeft opgelopen, en wie de schuldige hiervan is, kunt u in beginsel geen letselschadeclaim meer indienen. Er gelden wel uitzonderingen, bijvoorbeeld letselschade door asbest.

Meer weten over de verjaringstermijn bij het indienen van een letselschadeclaim?

Wilt u meer weten over de verjaringstermijn bij letselschade? Of bent u onverhoopt slachtoffer geworden van letselschade? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

U kunt ons benaderen via ons contactformulier of door een mail te sturen naar info@sdwadvocaten.nl. Ook zijn wij telefonisch bereikbaar op 030 – 242 85 99. Wij staan voor u klaar!