Schadevergoeding
18.08.2022
3 min om te lezen

Schadevergoeding bij blijvend letsel

Niemand wil ooit denken aan de mogelijkheid van het oplopen van blijvend letsel. Helaas gebeuren er elke dag ongelukken en soms zijn de verwondingen hiervan dusdanig ernstig dat deze blijvend letsel opleveren. Als u of een naaste het slachtoffer geworden is van een ongeval dat blijvend letsel opleverde, vraagt u zich misschien af wat uw mogelijkheden zijn. In dit artikel leggen we dat graag aan u uit.

Wat is blijvend letsel?

Een blijvende verwonding wordt gedefinieerd als een beschadiging die iemand verhindert ooit weer volledig te functioneren van het getroffen lichaamsdeel of systeem. Om een verwonding als blijvend te kunnen beschouwen, moet aangetoond worden dat het slachtoffer nooit meer volledig zal herstellen, zelfs niet met medische behandeling en/of therapie. Er zijn veel verschillende soorten ongevallen die blijvend letsel tot gevolg kunnen hebben, waaronder auto-ongelukken, uitglijden en vallen, ongelukken in de bouw, en meer.

Veel voorkomende soorten blijvend letsel

Er zijn veel verschillende soorten verwondingen die als blijvend invaliderend beschouwd kunnen worden. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn:

  • Verlies van een ledemaat – Een van de meest verwoestende soorten verwondingen die iemand kan oplopen is het verlies van een ledemaat. Dit kan gebeuren als gevolg van een amputatie of door verpletterd te worden bij een ongeluk. Iemand die een ledemaat verloren heeft zal waarschijnlijk nooit meer in staat zijn dat ledemaat volledig te laten functioneren of te gebruiken.
  • Traumatisch hersenletsel – Een traumatisch hersenletsel kan ontstaan wanneer iemand een klap op het hoofd krijgt of ander doordringend hersenletsel oploopt. Dit letsel kan vaak leiden tot langdurige cognitieve stoornissen, waardoor het voor iemand moeilijk of onmogelijk wordt om weer aan het werk te gaan of zelfstandig te wonen.
  • Ruggenmergletsel – Een ruggenmergletsel ontstaat als er schade is aan het ruggenmerg zelf of aan de omliggende zenuwen. Dit type structuur herbergt alle zenuwvezels die van de hersenen naar de ledematen gaan, dus een beschadiging hier kan, afhankelijk van de ernst, leiden tot verlamming onder het getroffen gebied. Ruggenmergletsel resulteert vaak in quadriplegie of paraplegie, wat beide vormen van verlamming zijn die verschillende delen van het lichaam verlammen.

De schadevergoeding bij blijvend letsel

Om de andere partij aansprakelijk te stellen voor uw blijvende letsel moet u kunnen bewijzen dat deze partij hier daadwerkelijk schuldig aan is. Indien aansprakelijkheid vast wordt gesteld, dient de schuldige partij uw blijvend letsel (al dan niet deels) te vergoeden. Het bedrag aan schadevergoeding dat u kunt krijgen, hangt af van de opgelopen schade. Voorwaarde is dat de schade door het ongeval veroorzaakt werd.

Er zijn diverse kostenposten die u mogelijk moet maken vanwege uw blijvende letsel. Hieronder vallen onder andere:

  • Medische kosten
  • Kosten voor extra (huishoudelijke) hulp
  • Gederfde inkomsten, oftewel inkomsten die u niet meer kunt maken door uw letsel
  • Reiskosten naar het ziekenhuis, huisarts of fysiotherapeut
  • Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor de niet-fysieke schade die u geleden hebt, zoals pijn, verdriet, en verminderde levensvreugde. Deze vergoeding wordt deels bepaald door hoe ernstig uw letsel is en hoe het uw dagelijkse leven beïnvloed heeft. Hoe groter deze invloed, hoe meer smartengeld u op de tegenpartij kunt verhalen.

SDW Advocaten en schadevergoedingen bij blijvend letsel

SDW Advocaten staat u graag bij in het aansprakelijk stellen van de tegenpartij nadat u blijvend letsel hebt opgelopen. Vanzelfsprekend gaat u door een moeilijke tijd die gepaard gaat met de nodige emoties. Daarom ontzorgt SDW Advocaten u van A tot Z, zodat u de ruimte heeft om de pijn en het verdriet te verwerken. Wij spannen ons maximaal in om uw belang te behartigen.

Meer weten over schadevergoedingen bij blijvend letsel.

Wilt u meer weten over wat te doen na blijvend letsel? Neem dan zeker contact met ons op. Wij zijn laagdrempelig bereikbaar voor al uw vragen en opmerkingen.

U kunt ons bereiken via het contactformulier, of door een mail te sturen naar info@sdwadvocaten.nl. Ook zijn wij telefonisch bereikbaar, namelijk op 030 242 85 91. Wij helpen u graag verder!