Algemeen
05.02.2020
2 min om te lezen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 januari 2020

Op 22 april 2016 vond in het kader van de viering van Koningsdag een uitje plaats van basisschool De Vlinderboom naar de Loonse en Drunense duinen. Op enig moment na de lunch blijkt dat een leerling van de school, die op het moment van het uitje 11 jaar is en in groep 8 zit, in een boom buiten de duinpan is geklommen en van een hoogte van ongeveer 5 meter naar beneden is gevallen.

Hij heeft daarbij een ruggenwervel gebroken en tevens is sprake van “licht traumatisch hersenletsel”. Verzoeksters in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige zoon hebben De Vlinderboom aansprakelijk gesteld voor de materiële en immateriële schade van hun zoon. Voorafgaand aan het uitje is door de organisatoren een draaiboek “Koningspelen 22-04-2016” gemaakt die met de leerkrachten in de teamvergadering is besproken. De organisator heeft daarna de klaslokalen bezocht om het uitje en de daarbij behorende instructies aan de leerlingen uit te leggen, waaronder de instructies (i) dat de leerlingen de duinpan niet mogen verlaten en (ii) dat zij in het zicht van de begeleiders moeten blijven.

Verzoekers stellen dat De Vlinderboom jegens hun zoon is tekortgeschoten in haar zorgplicht en/althans niet heeft gezorgd voor een voldoende veilige speelomgeving en/althans niet heeft gezorgd voor voldoende maatregelen ter voorkoming van ongevallen. De Vlinderboom voert aan dat de maatregelen en instructies duidelijk en meermaals gegeven waren en afgestemd waren op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Ook was er een strakke organisatie met draaiboek en was er voldoende toezicht door leerkrachten en ouders. Naar het oordeel van de rechtbank waren de gegeven instructies voor de zoon van verzoeksters voldoende duidelijk en wist hij dat hij de duinpan niet mocht verlaten. Bovendien staat vast dat de grens van de duinpan uitdrukkelijk nog was aangewezen terwijl er door de verhoging van de rand van de duinpan ook sprake was van een natuurlijke grens. Ook het toezicht van 1 volwassene op 6 leerlingen moet gezien de leeftijd van de zoon en de samenstelling van de groep als voldoende en adequaat worden beschouwd. Het enkele feit dat het mogelijk is gebleken dat de zoon uit de duinpan is weggelopen zonder dat dit door de leerkrachten of de ouders is gesignaleerd, maakt dat niet anders. De rechtbank komt tot de conclusie dat De Vlinderboom haar zorgplicht niet heeft geschonden.

Voor meer informatie, neemt u dan contact op met ons kantoor via 030 242 85 99 of mail naar info@sdwadvocaten.nl
ECLI:NL:RBZWB:2020:351