Algemeen
21.03.2014
1 min om te lezen

Ontwikkelingen Smartengeld

Het bedrag dat in Nederland aan smartengeld uitgekeerd wordt in een letselschadezaak is lager dan in andere omringende landen. In het verleden zijn er meerdere procedures gevoerd in zaken waarbij slachtoffers van letselschade zeer zwaar letsel hadden opgelopen. Het smartengeld dat in deze zaken werd toegekend stond niet in relatie tot het leed. In 2011 zijn er expertmeetings georganiseerd met verschillende partijen uit de letselschadebranche om te discussiëren over de hoogte van smartengeld. Ook Freek Schultz heeft deelgenomen aan deze expertmeetings.