Algemeen
30.09.2019
2 min om te lezen

Hoge Raad: Politie aansprakelijk voor schietpartij Alphen aan den Rijn

Na bijna 8,5 jaar gaf de Hoge Raad op 20 september 2019 voor de nabestaanden en slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan den Rijn definitief het verlossende woord: de politie is aansprakelijk voor de geleden schade ten gevolge van de schietpartij op 9 april 2011 in winkelcentrum de Ridderhof.

De rechtbank Den Haag besliste reeds in 2015 dat de politie onrechtmatig heeft gehandeld, omdat de politie door het verlenen van het wapenverlof in strijd met de Wet Wapens en Munitie had gehandeld. Bij de beoordeling voor het verlenen van het verlof heeft de politie namelijk cruciale informatie over het hoofd gezien. Deze informatie had tot een afwijzing van het verzoek om een wapenverlof moeten leiden. De rechtbank wees de vordering tot schadevergoeding echter af omdat er volgens de rechtbank niet voldaan was aan het relativiteitsvereiste. De door de politie overtreden norm strekt volgens de rechtbank immers niet ter bescherming van de individuele vermogensbelangen van de slachtoffers en de nabestaanden.

Het oordeel van de rechtbank werd in 2018 door het gerechtshof Den Haag vernietigd. Het gerechtshof overwoog dat er wel voldaan is aan het relativiteitsvereiste: “de geschonden norm heeft mede specifiek tot doel om de burger in zijn individuele belang te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van het gebruik (misbruik) van een vuurwapen.” Het gerechtshof besliste dat de politie wel aansprakelijk is voor de geleden materiele en immateriële schade. Tegen deze beslissing heeft de politie cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Op 20 september 2019 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan. Het cassatieberoep van de politie werd verworpen en de Hoge Raad houdt de politie verantwoordelijk voor de schade die is ontstaan door de schietpartij. De Hoge Raad gaat daarbij nog een stapje verder dan het gerechtshof: ook andere schadeposten dan letsel- en overlijdensschade kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. De geschonden norm strekt namelijk ook ter bescherming tegen andere schade door vuurwapengebruik. De Hoge Raad overweegt: “De enkele omstandigheid dat andere schade in haar algemeenheid minder ernstig is te achten dan letsel- en overlijdensschade, is onvoldoende om toerekening van die schade in het geheel niet gerechtvaardigd te achten.”

In een schadestaatprocedure zal worden bepaald of en in hoeverre andere schade dan letsel- en overlijdensschade daadwerkelijk aan de politie toe te rekenen is. De hoogte van de schadevergoeding zal in die procedure ook worden bepaald.

Voor meer informatie, neemt u dan contact op met ons kantoor via 030 242 85 99 of mail naar info@sdwadvocaten.nl
ECLI:NL:GHARL:2019:6257