Algemeen
05.10.2018
1 min om te lezen

Hoge Raad 14 september 2018

Op 14 september 2018 heeft De Hoge Raad heeft een interessant arrest gewezen. De Hoge Raad heeft kort samengevat bepaald dat ook bij een vermindering van uren (bijvoorbeeld door ziekte) van de arbeidsovereenkomst er ook een transitievergoeding moet worden bepaald.

Dit is logisch. Als een werknemer later pas uit dienst gaat dat mist hij de transitievergoeding over de uren die hij of zij minder is gaan werken.

De Hoge Raad heeft bepaald dat het niet in alle gevallen geldt:

“Bij een substantiële vermindering van de arbeidstijd als hiervoor in 3.5.3 bedoeld, gaat het om een vermindering van de arbeidstijd met ten minste twintig procent; bij een structurele vermindering van de arbeidstijd om een vermindering die naar redelijke verwachting blijvend zal zijn.

De gedeeltelijke transitievergoeding dient berekend te worden naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd en uitgaande van het loon waarop voorheen aanspraak bestond.”

Kortom, raadpleeg altijd een advocaat. Let op, de transitievergoeding moet worden geclaimd binnen twee maanden. Dit is een vervaltermijn en dit houdt in dat de termijn niet kan worden verlengd. “