Algemeen
01.05.2019
1 min om te lezen

Het Gerechtshof heeft op 2 april 2019 opnieuw bevestigd dat er niet snel sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer

Werknemer (bijgestaan door ons kantoor) loopt letsel op bij een ongeval met een vorheftruck. De werkgever heeft zich verweerd dat dit is veroorzaakt door de opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf. Volgens de werkgever was de werknemer komen aanrennen en zou hebben geroepen ‘ik ga hem laten schrikken’. Vervolgens is de werknemer gevallen.

Volgens het Hof is er pas sprake van opzet of bewuste roekeloosheid indien de werknemer zich onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval daadwerkelijk bewust was van de roekeloosheid van zijn gedrag (er wordt verwezen naar het bekende arrest van de Hoge Raad Pollemans Hoondert). Ook al is het gegaan zoals de werkgever stelt dan nog is er geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid.

Over het algemeen is een werkgever snel aansprakelijk voor letsel opgelopen door werknemers. Immers de wet is helder. Als een werknemer letsel oploopt tijdens de uitoefening van zijn werkgever is in beginsel de werkgever aansprakelijk (ook al is de toedracht van het ongeval onduidelijk). Bij een bedrijfsongeval is het van belang om snel juridisch advies in te winnen over de mogelijkheden. Soms is het van belang dat gelijk ook de Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) moet worden ingeschakeld. Voor meer informatie, neemt u dan contact op met ons kantoor via 030 242 85 99 of mail naar info@sdwadvocaten.nl