Algemeen
22.03.2022
2 min om te lezen

Aansprakelijkheid bij overlijden

U hoopt het natuurlijk nooit mee te maken; een dierbare van u komt te overlijden bij een ongeval. De impact op u en de betrokken omgeving is vanzelfsprekend enorm. Er komt erg veel op u af, en de pijn en het verdriet spelen sterk op de voorgrond. Wellicht heeft u het ongeluk zien gebeuren. U zult hier de rest van uw leven mee om moeten leren gaan. Uiteraard is geld bij dergelijke ongevallen slechts een bijzaak, maar we willen u er toch op wijzen dat u als nabestaande recht heeft op een schadevergoeding. In onderstaand artikel vertellen wij u hier graag meer over.

Iemand aansprakelijk stellen na overlijden

De eerste gedachten gaan natuurlijk niet uit naar de financiële gevolgen van het overlijden van een naaste. Deze zijn er jammer genoeg wel, zeker wanneer de overledene de kostwinner binnen een gezin was. Wanneer iemand voor het overlijden van een naaste aansprakelijk is, kunnen er verschillende kosten geclaimd worden. Deze kostenposten vormen tezamen de ‘overlijdensschade’.

De schadeposten van overlijdensschade

Er zijn diverse schadeposten van overlijdensschade, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval in het verkeer of de bouw. Doorgaans komen de volgende schadeposten terug in een overlijdensschadeclaim:

  • De kosten van de begrafenis of crematie

Uiteraard wilt u de overledene een mooi afscheid geven. De kosten hiervan kunt u op de aansprakelijke partij verhalen. Denk hierbij niet alleen aan de standaardkosten voor bijvoorbeeld de kist, dienst en begrafenisondernemer. Ook overige kosten, zoals de reiskosten van nabestaanden, kunnen geclaimd worden bij de aansprakelijke partij.

  • Gederfd levensonderhoud

Onder gederfd levensonderhoud verstaat men de financiële schade die ontstaat door het wegevallen van de financiële ondersteuning van de overledene, bijvoorbeeld doordat deze persoon de voornaamste kostwinner binnen het gezin was. Bij afwezigheid van voldoende inkomensvervangende uitkeringen kan dit grote financiële gevolgen voor de nabestaanden hebben. Ook de schade doordat de overledene geen onderhoud in het huis meer kan uitvoeren, valt onder de gederfde levensonderhoud. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schilder- of kluswerk.

  • Affectieschade

Sinds 1 januari 2019 kunnen nabestaanden aanspraak maken op affectieschade (smartengeld) na het overlijden van een dierbare als gevolg van een ongeval of misdrijf. Smartengeld is de vergoeding voor emotioneel leed. Alleen directe naasten komen bij overlijden in aanmerking voor een dergelijke compensatie, bijvoorbeeld partners, ouders en kinderen. De bedragen voor affectieschade variëren van €12.500 tot €20.000.

De tegenpartij aansprakelijk stellen

De veroorzaker van het ongeval is aansprakelijk te stellen voor bovenstaande schadeposten. SDW Advocaten helpt u graag hierbij. Wij ontzorgen u hierin van A tot Z, zodat u rustig de tijd heeft om het verlies te verwerken.

Vragen of opmerkingen?

Neem voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 – 242 85 99. Ook kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@sdwadvocaten.nl. Wij helpen u graag verder.