Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Ongeval in de bouw

Wanneer u op een grote bouwplaats letsel oploopt door de situatie aldaar of door een gedraging van een ander persoon, kunt u daarvoor de hoofdaannemer of de werkgever van de andere persoon aansprakelijk stellen.

Uw eigen werkgever heeft vaak geen zeggenschap op de bouwplaats en geen zeggenschap over de andere persoon. De hoofdaannemer heeft zeggenschap over de situatie op de bouwplaats. De werkgever van de andere persoon is aansprakelijk voor schadeveroorzakende gedragingen van zijn werknemer die verband houden met de werkzaamheden van deze werknemer.

Bij dergelijke situaties is het van belang duidelijkheid te krijgen over de gezagsverhoudingen tussen alle partijen. Wij kunnen u bijstaan in het verhaal van uw schade, waarbij wij de gezagsverhoudingen in kaart zullen brengen en de juiste aansprakelijke partij zullen aanspreken.