Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Machine

Heeft u letselschade opgelopen door een machine op het werk? Bent u met uw hand in een zaagmachine gekomen? Bent u bekneld geraakt in een machine? Waarschijnlijk zal de werkgever dan verplicht zijn om deze schade te vergoeden. Uw werkgever heeft een plicht om te zorgen voor veilige machines waarmee u uw werkzaamheden moet verrichten. Veiligheidsmiddelen moeten zijn verstrekt en maatregelen moeten worden genomen op machines. Dit alles om het oplopen van letsel bij het gebruik van machines te voorkomen.

Voor werkgeversaansprakelijkheid gelden wel de volgende vereisten:

  • De schade moet zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Zo is er laatst door de rechter bepaald dat een caissière die na werktijd nog boodschappen deed voor zichzelf en toen viel, de werkgever niet aansprakelijk kon stellen.
  • De werkgever moet de zorgplicht hebben geschonden. Dit betekent dat de werkgever tekort moet zijn geschoten in zijn plicht om voor veiligheidsmaatregelen te zorgen. bijvoorbeeld omdat een veiligheidsscherm bij een machine ontbreekt omdat dat sneller werkt.
  • Er mag geen sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.