Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Gevallen op werk

Bent u gevallen tijdens het werk? Dan is het goed mogelijk dat uw werkgever hiervoor aansprakelijk is. In Nederland geldt immers een zorgplicht van de werkgever, zodat werknemers veilig hun werk kunnen uitoefenen. Dit betekent dat uw werkgever de plicht heeft om ervoor te zorgen dat u niet valt op het werk. Denk hierbij aan het verstrekken van speciale schoenen voor grip op een gladde vloer, veiligheidsmaatregelen indien u op hoogte uw werk moet uitoefenen en bijvoorbeeld waarschuwingsbordjes na het dweilen van de vloer.

Voor werkgeversaansprakelijkheid gelden wel de volgende vereisten:

  • De schade moet zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Zo is er laatst door de rechter bepaald dat een caissière die na werktijd nog boodschappen deed voor zichzelf en toen viel, de werkgever niet aansprakelijk kon stellen.
  • De werkgever moet de zorgplicht hebben geschonden. Dit betekent dat de werkgever tekort moet zijn geschoten in zijn plicht om voor veiligheidsmaatregelen te zorgen.
  • Er mag geen sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Bent u gevallen op het werk en denkt u dat aan deze vereisten is voldaan? Neemt u dan contact op met ons kantoor, zodat een van onze advocaten uw werkgever aansprakelijk kan stellen. De werkgever is dan verplicht uw schade te vergoeden.