Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Fout van collega

Door de fout van een collega kunt u letsel oplopen. Denk u daarbij aan de situatie waarin iets moet worden verplaatst en de collega ten onrechte denkt dat het veilig is om de vracht te laten zakken. Wanneer u gewond raakt door het laten zakken van de vracht, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen wegens de fout van uw collega.

De werkgever is aansprakelijk voor de schadeveroorzakende gedraging van de werknemer.

Mocht die situatie zich bij hebben voorgedaan, dan kunnen wij u helpen bij het verhalen van uw schade ten gevolge van de fout van uw collega