Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Arbeidsongeschikt geraakt

Bent u arbeidsongeschikt geraakt door opgelopen letsel? Dan kunt u waarschijnlijk de inkomensschade verhalen op de tegenpartij. Wij noemen dit juridisch “schade door verlies aan verdienvermogen” om niet het inkomen is geraakt door de ongeval maar de mogelijkheid om inkomen te verdienen. Door deze juridische term te hanteren in het dossier blijft de schadevergoeding ook buiten de Inkomstenbelasting van box 1. Er is sprake van schade door verlies aan verdienvermogen als letsel leidt tot gedeeltelijke of zelfs gehele arbeidsongeschiktheid. Ondanks dat het slachtoffer in aanmerking komt voor een vervangende sociale uitkering, zal het eerder genoten salaris altijd hoger zijn dan de vervangende uitkeringen. Ook de opbouw van het pensioen zal te leiden hebben.

Met al deze veranderingen in het salaris als gevolg van het letsel, zal bij het vaststellen van de schadevergoeding rekening moeten worden gehouden. Door zoveel mogelijk inkomensgegevens van het slachtoffer te verzamelen en in kaart te brengen, kunnen alle veranderingen in het inkomen als gevolg van het letsel mee worden genomen bij de vaststelling van de schadevergoeding. Ook verklaringen van de werkgevers over de eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden en de loopbaanmogelijkheden kunnen mee worden genomen.

Bij een zelfstandig ondernemer moeten jaarstukken worden bekeken en eventueel besproken met een accountant om inzicht te krijgen in de toekomstige winstgevendheid. Mocht u als zelfstandig ondernemer wegvallen wegens het letsel van een ongeval, dan is het van belang om snel hulp in te schakelen van een van onze advocaten zodat snel kan worden gehandeld. Wanneer immers snel hulp wordt ingeschakeld voor uw onderneming kan uw schade worden beperkt. Dit komt uiteraard uw herstel ten goede en komt uw onderneming ten goede.