fbpx
Direct letselschade aanmelden

Medische fout bij dierenarts

Een dierenarts wordt ziek door een ontstoken galblaas. Tijdens de operatie gaat het mis en dat zorgt voor zoveel complicaties dat onze cliënt gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Een jarenlange procedure is nodig om gedaan te krijgen dat het ziekenhuis aansprakelijk wordt gehouden. Dan start een onderhandeling over de schadevergoeding. Er is verschil van mening over de hoogte van het smartengeld.

We besluiten tot een procedure en de rechtbank veroordeelt het ziekenhuis tot betaling van € 30.000,– smartengeld. Omdat de medische fout meer dan 15 jaar geleden is gebeurd moet ook wettelijke rente worden betaald. De rente is door de lange looptijd net zo hoog als de som die is gevorderd. Over de materiële schade wordt nog onderhandeld.