Uw claim voor een zorgeloze toekomst

Sport- en spel ongevallen

Bij een ongeval in de sport en spelsfeer kunt u denken aan een te laat ingezette sliding tijdens voetbal, waardoor het slachtoffer letsel oploopt. Ook kan worden gedacht aan het na het luiden van de bel nog krijgen van klappen van de andere vechtsporter terwijl al richting de eigen hoek wordt gelopen.

In die situaties kunt u een vordering op de andere partij instellen. Daarbij is het wel van belang om veel informatie te hebben als videobeelden, getuigen et cetera. Hoe meer bewijs van de precieze toedracht hoe meer waarschijnlijk dat een rechter kan worden overtuigd dat er sprake is van een ontoelaatbare gedraging tijdens het sport of spel.