fbpx
Direct letselschade aanmelden

Rechtbank Oost-Brabant 12 september 2018

Op 27 augustus 2012 is eiser van een fitnesstoestel, de zogenaamde “sit up”, gevallen waarbij hij een complete dwarslaesie van de vierde nekwervel heeft opgelopen.

Eiser vordert een verklaring voor recht dat de gemeente, die het toestel heeft geplaatst, gehouden is om de te geleden en nog te lijden schade te vergoeden. Eiser stelt dat het toestel op grond van artikel 6:173 BW en 6:174 BW niet voldeed aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld. Er zou geen gebruiksaanwijzing zijn en er zouden niet voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Subsidiair stelt eiser dat de gemeente aansprakelijk is op grond van 6:162 BW (onrechtmatige daad).

De Gemeente stelt dat een beroep op artikel 6:173 BW artikel 6:174 BW niet kan slagen aangezien er geen sprake is van een verwezenlijking van een (bijzonder) gevaar. Het toestel voldeed aan de daaraan te stellen eisen. Ook betwist de gemeente dat zij onrechtmatig heeft gehandeld.

De Rechtbank oordeelt als volgt: Dat er geen gebruiksaanwijzing aanwezig was kan niet tot aansprakelijkheid van de gemeente leiden. Het is namelijk niet in geschil dat eiser het toestel op correcte wijze heeft gebruikt. Het ontbreken van een handleiding heeft daarom geen invloed gehad op het ongeval. Een waarschuwing dat het toestel bij nat weer glad kan zijn, is te algemeen en vanzelfsprekend, dat het niet noodzakelijk en relevant is. Het toestel beschikte over een Tüv-certificaat en heeft een Tüv-goedkeuring. De rechtbank acht van belang dat een ongeval als dat van eiser met de gevolgen die het voor hem heeft als grote zeldzaamheid moet worden bestempeld.

De rechtbank concludeert dan ook dat het ongeval en de buitengewoon nare gevolgen te wijten zijn aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden.