Algemeen
28.04.2023
2 min om te lezen

Man neergestoken en gebeten in zijn neus

Op 28 augustus 2022 wordt een man aangevallen in een eetgelegenheid in Zaandam. De man wordt zonder reden geslagen en gebeten in zijn gezicht. De man bloedde hevig uit zijn neus. Een aantal uur later wordt de man door dezelfde verdachte in de linkerzijde van zijn buik gestoken met een mes. Na het incident wordt de man met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en wordt een spoedoperatie verricht. De arts heeft het letsel beschreven als: ernstig, in potentie dodelijk. Het slachtoffer wenst zijn schade te verhalen op de verdachte. Het slachtoffer werd bijgestaan door de letselschade advocaat (Utrecht), de heer mr. T. (Tom) van Harten. Hij heeft de schade namens het slachtoffer ingediend. Dit wordt voegen genoemd of voeging benadeelde partij.

Op 10 maart 2023 heeft de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, in een niet gepubliceerde zaak de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden met aftrek van voorarrest waarvan 18 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaren. Voorwaarde is dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig zal maken aan een strafbaar feit. Verder heeft de rechter nog een aantal bijzondere voorwaarden gesteld. De rechter heeft tevens beslist dat het slachtoffer een flinke schadevergoeding ontvangt.

Wist u dat als er sprake is van een gewelds- of zedenmisdrijf dan ontvangt u de gehele schadevergoeding van de Staat als voorschot en de Staat (het CJIB) zal dit vervolgens verhalen op de dader(s).

Als er sprake is van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf met een bekende verdachte of het slachtoffer kan aanspraak maken op een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven dan kan de advocaat een toevoeging voor de advocaatkosten aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand (zie: www.rvr.org). Er is dan geen sprake van een inkomens- of vermogenstoets. Als slachtoffer kunt u dan gratis een advocaat inschakelen om u bij te staan om uw schade te verhalen.

Onze letselschadeadvocaat:

mr. T. (Tom) van Harten

Letselschadeadvocaat