Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Na een ongeval met blijvend letsel wordt ieder slachtoffer geconfronteerd met de vraag hoe nu verder en wat wordt er van mij verwacht? Hoe lang betaalt mijn werkgever mijn salaris? Heb ik recht op een uitkering en zo ja, welke? Waar vraag ik een uitkering aan? Moet ik solliciteren?

Met vragen over het recht op een werkeloosheidsuitkering, ziektewetuitkering of wia-uitkering kunt u bij ons kantoor terecht. Ieder slachtoffer van letselschade loopt tegen deze en meer vragen aan, die onlosmakelijk met een letselschadedossier verbonden zijn.

Een terugtrekkende overheid legt meer en meer verantwoordelijkheid en financiele consequenties bij het individu. De ww is korter en korter van duur, de ziektewet keert uw inkomen beperkt uit en een wia uitkering kent een hoge drempel. De financiele gevolgen voor een letselschadeslachtoffer kunnen daarom enorm zijn en in de toekomst enkel toenemen.

Het is om al deze redenen in uw belang zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons kantoor. Bel ons voor een gratis en vrijblijvend eerste advies!