Medische fouten

Medische fouten

Dagelijks vinden in ons land vele medische behandelingen plaats. Doorgaans worden deze behandelingen met de grootste deskundigheid en zorgvuldigheid uitgevoerd.

Helaas gaat er ook veel mis tijdens de uitgevoerde medische behandelingen. Soms heeft dit enorme gevolgen voor de patiënt en soms vallen de gevolgen mee. Bent u wel voldoende geïnformeerd over de risico’s van een medische behandeling en alternatieve behandelingen, zijn punten van aandacht.

De vraag is in die gevallen of de arts medisch verwijtbaar heeft gehandeld of overeenkomstig de norm van de huidige medische kunsten en wetenschap (lege artis). In dit laatste geval worden incidenten afgedaan met de term niet verwijtbare complicatie.

Als leek en niet medicus kunt u het verschil niet maken tussen een medische fout en een niet verwijtbare complicatie. Om deze reden heeft ons kantoor een team aan medisch specialisten tot zijn beschikking om voor u te beoordelen of sprake is van een medische fout of niet.

Aan de hand van het volledige medisch dossier wordt tegen een geringe vergoeding van € 200 (exclusief geldende BTW) een eerste globale beoordeling van uw kansen op een haalbare zaak tegen arts, therapeut of ziekenhuis gemaakt.

Wees er snel bij om uw vragen te laten beantwoorden.