Beroepsziektes

Beroepsziektes

Veelvuldig en lange tijd dezelfde bewegingen uitvoeren op het werk, zoals bij productiewerk, stelselmatig te zwaar tillen op het werk en jarenlange blootstelling aan schadelijke stoffen kan tot blijvend letsel leiden.

De voorbeelden zijn onbeperkt, maar de bekendste zijn de RSI-klachten (repetative strain injury), COPD (schildersziekte) en asbestlongen. Daarnaast is een scala aan voorbeelden te noemen van personen die door hun werk blijvend letsel hebben opgelopen.

In dit soort gevallen ligt op het slachtoffer de taak te bewijzen dat het geconstateerde letsel het gevolg is van de hem of haar opgedragen werkzaamheden. Staat deze omstandigheid vast, dan dient daarnaast een verwijt vast te komen staan tegenover de werkgever. Met andere woorden: kan de werkgever worden verweten dar hij zijn zorgplicht tegenover zijn personeel heeft geschonden. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de werkgever met eenvoudige maatregelen of hulpmiddelen het geconstateerde letsel had kunnen voorkomen.

Denkt u dat u klachten heeft door uw werk, schroom dan niet om ons kantoor vrijblijvend te vragen naar uw mogelijkheden en kansen om uw schade te verhalen.