Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Ons kantoor wordt in de dagelijkse praktijk regelmatig gevraagd of iemand ontslagen kan worden, of iemand aan reintegratie naar passend werk moet meewerken en wat zijn/haar rechten en plichten zijn. Ontslag op staande voet, loondoorbetaling, een getuigschrift, opzegtermijnen en functioneringsgesprekken. De kantonrechtersformule of een ontslagvergunning.

Een ww-uitkering is beperkt in duur en geen vanzelfsprekendheid bij ontslag. Sollicitatieplicht is opgerekt tot nagenoeg de pensioengerechtigde leeftijd. Reorganisaties met uitvoerige sociale plannen die wel of niet door vakbonden en ondernemingsraden worden ondersteund.

Zomaar een greep uit de opmerkingen en vragen die ons dagelijkse praktijk kenmerken. Over al deze en meer arbeidsgerelateerde vragen kunt u bij ons kantoor terecht.

Ons team van advocaten geeft u graag antwoord op uw vragen en ondersteunt u bij een (dreigend) ontslag!